Aktualijos

Kazio Bradūno metai. Kultūrinės veiklos variklis

„Liaudies kultūros“ žurnalo 4 numeryje skelbiamas pokalbis su Elena Bradūnaite-Aglinskiene – poeto Kazio Bradūno dukra antropologe, visuomenės veikėja. Pokalbis buvo pradėtas „Lituanistų sambūrio“ iniciatyva. Sambūrio nariai lankėsi poeto Kazio Bradūno ir jo žmonos Kazimieros Bradūnienės bute. E. Bradūnaitę-Aglinskienę kalbino dr. Darius Kuolys. Po pusmečio pokalbis buvo pratęstas „Liaudies kultūros“ redakcijoje Saulės Matulevičienės dėka. Pokalbius parengti spaudai padėjo Roberta Merčaitytė ir Miglė Bražėnaitė. Redakcijai maloniai sutikus, skelbiame pokalbio tekstą ir primename, kad dar galima (ir reikia) užsisakyti puikų žurnalą „Liaudies kultūra“.
LK-2017-4 K.Bradūnas

 

Informacijos šaltinis: http://lituanistusamburis.lt/kazio-braduno-metai-kulturines-veiklos-variklis/#more-10472

Laimantas Jonušys. Apie siūlomą kalbos anarchiją

Kilus triukšmui dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) pirmininko skyrimo, viešojoje erdvėje pasipylė svarstymų ir apie pačios komisijos vaidmenį. Žinoma, ir vėl kalbėta, kad tokios institucijos apskritai nereikia.
Plačiau…

Algirdas Saudargas: „Dirbtinį intelektą reikia mokyti lietuviškai“

Visame pasaulyje investuojama į dirbtinio intelekto plėtrą, padedančią spręsti kalbos technologijų ir kibernetinio saugumo problemas. Europos Parlamento (EP) narys Algirdas Saudargas pabrėžė, kad šių procesų nuošalyje neturėtų likti ir Lietuva.
Plačiau…

(Ne)privalomi skaitiniai. Simonas Jazavita. Suomijos nepriklausomybės šimtmetis: Tauta didi, jei didūs jos vaikai

Lygiai prieš 100 metų Suomija tapo pirmąja valstybe, kuriai pavyko paskelbti nepriklausomybę nuo Rusijos imperijos. Bet šį kartą ne apie patį įvykį ir net ne apie jo reikšmę mūsų valstybės kūrėjų politinei vaizduotei. Kiekviena šalis verta tiek, kiek verti jos vaikai. Tad šį kartą norėčiau pakalbėti apie žmogų, kurį laikau verčiausiu Suomijos sūnumi. Ir tai net nėra Carlas Gustavas Mannerheimas. Tai Mika Waltari, garsiausias Suomijos rašytojas ir mėgstamiausias mano rašytojas. Kartu tai ir šalies istorijos kelionė per žmogaus, glaudžiai susijusio su valstybe, gyvenimą.
Plačiau…

Andrius Jakučiūnas: Ar lietuvių literatūros pamokos turi pagaminti lietuvį?

Suprantu, kad klausimas delikatus ir ne toks jau paprastas. Bet vykstant diskusijai apie tai, ar galima (kitos pusės požiūriu – veikiau ar ne nusikalstama) leisti moksleiviams per abitūros lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą vieną iš dviejų autorių pasirinkti savo nuožiūra, kvaila būtų nepamėginti išsiaiškinti, koks gi apskritai yra literatūros pamokų tikslas.
Plačiau…

Metų žodis ir Metų posakis – pasiūlykime ir išrinkime!

Šiais metais pirmą kartą Lietuvoje vyksta Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai.
Nuo liepos mėn. sukauptas nemažas pluoštas žodžių ir posakių.
Kandidatus galima siūlyti iki 2018 m. sausio 1 d.
Balsavimas vyks nuo 2018 m. sausio 10 d. iki 2018 m. vasario 20 d.
Plačiau…

Aldonas Pupkis. Kur gauti „Didžiąją lietuvių kalbos gramatiką“?

Toks klausimas galėjo kilti šių metų lapkričio 21 d. klausantis Seime svarstomų įstatymų projektų dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudėties ir tos institucijos pirmininko tvirtinimo. Žinoma, kaip dažnai esti, tarp komisijos darbų ir apskritai bene dabar „svarbiausių“ valstybės dvasinio ir politinio gyvenimo klausimų vėl iškilo trijų lietuvių kalbos abėcėlei svetimų raidžių W, Q ir X rašymo klausimas Lietuvos Respublikos piliečių dokumentuose.
Plačiau…

Skelbiame lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo kriterijus

Skelbiame lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimo kriterijus. Dėkojame visiems, teikusiems pasiūlymus.
Plačiau…

„Kalbos rytas“ kalbina dr. Ritą Miliūnaitę

LRT Klasika lapkričio 22 d. „Ryto allegro“ laidos rubrikoje „Kalbos rytas“ su dr. Rita Miliūnaite diskutavo apie kalbos aktualijas žiniasklaidoje.
Plačiau…

Parengta lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“

Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“  yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančią tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

„Mano abėcėlė“  I dalis, II dalis

 

Informacijos šaltinis: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad/med=99/613