Parengta lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“

Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“  yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančią tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

„Mano abėcėlė“  I dalis, II dalis

 

Informacijos šaltinis: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad/med=99/613