Paskirtos valstybinės K. Būgos stipendijos: kodėl užsieniečiai nori studijuoti lietuvių kalbą

Švietimo ir mokslo ministerija skiria Kazimiero Būgos stipendijas užsienyje veikiančių lituanistikos centrų studentams. 2015–2016 mokslo metais Lietuvos valstybines stipendijas gaus šeši studentai, studijuojantys lietuvių kalbą Čekijos, Lenkijos, Prancūzijos, Vengrijos ir Vokietijos universitetuose.
Plačiau…

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa jau patvirtinta

2015 m. spalio 9 d. ŠMM ministrė pasirašė įsakymą dėl Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos pakeitimų.

Kodėl Įskaitos programa atnaujinta?

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos (toliau – LKL įskaitos) programa atnaujinta dėl nesibaigiančių pranešimų apie temų pirkimus (NEC duomenimis, parengtas įskaitos temas pernai pirko apie 7 proc. abiturientų).

Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad keitimai galios jau šių metų abiturientams, todėl negali būti esminiai. Nors įskaitos keitimų laiko nereglamentuoja kiti teisės aktai, turėtume laikytis tų pačių principų, kaip ir priimdami egzaminų programos keitimus, kad išvengtume galimų teisinių ginčų. 2015 m. Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše nustatyta, kad „Švietimo ir mokslo ministras dalyko brandos egzamino programą tvirtina ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki brandos egzaminų sesijos pradžios, jos neesminius pakeitimus ar papildymus kasmet, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 24 dienos. Brandos egzaminų sesijos pradžia laikoma egzaminų tvarkaraštyje nustatyta pagrindinės sesijos pirmojo egzamino data (2014 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1231)“. Tvirtinant įskaitos keitimus reikia atsižvelgti į tai, kad įskaita vykdoma ne sesijos, o ugdymo proceso metu, kovo – balandžio mėn., mokiniai turi turėti pakankamai laiko su pakeitimais susipažinti. Be to, pakeitimai turi būti neesminiai.
Plačiau…

Kvietimas leksikos projekto dalyviams

Kviečiame dalyvauti projekto „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ seminare 2015 m. spalio 26 d. (pirmadienį) Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Seminaro pradžia 10.00 val. Planuojame baigti 15.00 val.
Plačiau…

Informacija dėl Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos

Skelbiame pakeistą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą. Nuo ankstesnės ji skiriasi tuo, kad mokiniai su mokytojais patys sudarys savo temas. Jas suformuluoti bus galima ir remiantis Nacionalinio egzaminų centro pavyzdžiais, kurie iki sausio 15 dienos bus pateikiami duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Mokinys, konsultuodamasis su mokytoju, remdamasis įvairiais šaltiniais, rengs temos medžiagą ir kalbos planą, kurį pristatys mokytojui ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos. Šis rengimasis kalbai bus vertinamas, mokinio kalbos planas bus pridedamas prie įskaitos vertinimo protokolo.
Plačiau…

Giedrius Subačius. In memoriam Vincas Urbutis (1929–2015)

Pasitraukė iškilus baltistas, lituanistas, kalbininkas, etimologas, žodžių darybos specialistas, leksikografijos istorikas profesorius Vincas Urbutis (1929-02-26– 2015-07-12). visą gyvenimą dirbęs Vilniaus universitete, jis parašė daug reikšmingų mokslo monografijų, studijų, straipsnių. Buvo gimęs Petraičių kaime (Mažeikių raj.). Palaidotas Židikuose. apdovanotas Lietuvos mokslo premija (1999).
Plačiau…

Informacija apie XV LKD suvažiavimą

LKdraugijaRugsėjo 26 d. Vilniaus universitete įvyko LKD XV suvažiavimas ir seminaras „Lietuvių kalbos draugija ir mokykla praeityje ir dabar“, skirtas LKD 80-mečiui. Suvažiavime išklausytos ir patvirtintos LKD pirmininko ir revizijos komisijos pirmininko ataskaitos, išrinkta taryba ir revizijos komisija, dirbsiančios iki
2017 m. pabaigos.
Plačiau…

Suaugusiųjų kitakalbių mokymas lietuvių kalbos – valstybinės svarbos klausimas

Prezidentūroje spalio 8 d. vykusiame pasitarime, kuriame dalyvavo ministerijų, kitų institucijų, mokslo ir mokymo įstaigų atstovai, kalbėta apie suaugusiųjų kitakalbių, pirmiausia Lietuvoje esančių ir būsimų pabėgėlių, mokymą lietuvių kalbos: kursų rengimą, metodinės literatūros leidybą, pedagogų kvalifikaciją ir kt.
Plačiau…

Prahoje pradėjo veikti šeštadieninė lietuvių kalbos mokyklėlė „Debesynas“

Lietuvių bendruomenės nariai Čekijos sostinėje Prahoje atgaivino tradiciją – spalio 3 dieną duris atvėrė šeštadieninė lietuvių kalbos mokyklėlė „Debesynas“. Mokyklėlę lankys Prahoje ir kitur Čekijoje gyvenantys lietuvių vaikai, kuriuos mokys keturios mokytojos.
Plačiau…

Ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimas Tarptautinės mokytojų dienos proga

Mokykla, mokytojas – šie žodžiai  žmogaus  atmintyje išlieka visą gyvenimą. Kiekvienas savo kelyje sutinkame daug puikių mokytojų, augame ir bręstame apgaubti jų dėmesiu.
Plačiau…

Minime Antano Baranausko 180-ąsias metines

Spalio 29 d. Antano Baranausko ir Antano Vienuolio – Žukausko memorialinis muziejus kviečia į Lietuvos mokslininkų ir mokytojų pokalbį „(Ne)aktualus Baranauskas (ne)raštingųjų kuprinėje: tarp poezijos meilės, regioninio orumo ir kultūros istorijos“.

Plačiau…