KV Dokumentai

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pedagogams/kvalifikacija

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Kvalifikacijos tobulinimo programų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai