Kvalifikacija

Metodinė diena lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra 2019 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais kviečia Vilniaus ir Klaipėdos apskričių, Visagino savivaldybės ir Ignalinos bei Zarasų rajonų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į metodinę dieną „Mokinių raštingumo gebėjimų ugdymas: kūrybinės dirbtuvės su mokytojais praktikais“.

Tikslas – stiprinti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijas, būtinas Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje  programoje akcentuojamiems mokinių raštingumo gebėjimams ugdyti.

Renginiai vyks:

  • lapkričio 28 d. Vilniaus kolegijoje (Studentų g. 39A, Vilnius) Vilniaus ir Klaipėdos apskričių (įskaitant ir Vilniaus rajono bei Vilniaus miesto ugdymo įstaigų) mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams. Registruotis.
  • gruodžio 3 d. Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje (Vytauto g. 35, Šalčininkai) Šalčininkų rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams. Registruotis.
  • gruodžio 5 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje (Taikos pr. 21, Visaginas) Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams. Registruotis.

Visų renginių pradžia – 12.00 val. Dalyvių registracija vyks nuo 11.30 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir registruotis informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Renginiai nemokami. Dalyviai gaus pažymas.

Nacionalinė švietimo agentūra kelionės išlaidų neapmoka.

Raštas kvietimas 

Meilė Čeponienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
El. p. meile.ceponiene@upc.smm.lt

Informacijos šaltinis:
https://www.nsa.smm.lt/2019/11/15/metodine-diena-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-pagrindinio-ugdymo-mokytojams/

Kviečiame į forumus „Keliai į kiekvieno mokinio sėkmę: kaip efektyviai įveikti iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių integraciją ir mokyti lietuvių kalbos“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2019 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais kviečia savivaldybių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių, mokyklų metodinių grupių pirmininkus ar jų deleguotus asmenis į forumus „Keliai į kiekvieno mokinio sėkmę: kaip efektyviai įveikti iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių integraciją ir mokyti lietuvių kalbos“, kurie vyks:
  • rugsėjo 17 d. Vilniaus lietuvių namuose (Dzūkų g. 43, Vilnius), Vilniaus apskrities, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto ugdymo įstaigų mokytojams Registruotis;
  • rugsėjo 18 d. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje (Vytauto pr. 50, Kaunas 4) Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskričių ugdymo įstaigų mokytojams Registruotis;
  • spalio 8 d. Panevėžio švietimo centre (Topolių al. 12, Panevėžys) Utenos ir Panevėžio apskričių ugdymo įstaigų mokytojams Registruotis;
  • spalio 9 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre (Baltijos pr. 51, Klaipėda) Klaipėdos, Šiaulių (kam patogiau, galima atvykti spalio 8 d. į Panevėžį), Tauragės ir Telšių apskričių ugdymo įstaigų mokytojams Registruotis.

Forumų tikslasaktualizuoti iš kitų šalių atvykusių ir sugrįžusių iš užsienio vaikų integracijos į ugdymo įstaigas klausimus bei tobulinti mokytojų, dirbančių su minėtais vaikais, kompetencijas.

Renginių pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

Maloniai kviečiame savivaldybių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių klasių ir lituanistų metodinių būrelių bei ugdymo įstaigų metodinių grupių pirmininkus ir mokytojus, dirbančius su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais, dalyvauti nemokamuose renginiuose ir registruotis Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose dėl Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto

Didelio švietimo bendruomenės dėmesio sulaukė 2018 m. lapkričio mėn. interneto svetainėje Mokykla 2030 paskelbtas Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas (toliau – Gairių projektas), kuris parengtas įgyvendinant LR Vyriausybės struktūrinės švietimo reformos programos „Ugdymas ateičiai“ projektą. Šio dokumento svarstymo laikotarpiu, nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. sausio 14 d., sulaukta daugiau kaip 120 siūlymų iš įvairių institucijų, organizacijų ir pavienių asmenų. Apibendrinti suinteresuotų grupių siūlymai bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui ir priimti sprendimai paskelbti svetainėje www.mokykla2030.lt. Atsižvelgdama į pastabas ir siūlymus, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo Gairių projekto koregavimą.

Kviečiame įvairių dalykų mokytojus, mokyklų vadovus, mokinių tėvus, aukštųjų mokyklų atstovus, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis į viešąsias konsultacijas, kurias Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Ugdymo plėtotės centras organizuoja kartu su Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetais. Plačiau…

Kviečiame į viešąją konsultaciją Vilniuje

Ugdymo plėtotės centras kviečia bendrojo ugdymo mokyklų pedagogus į viešąją konsultaciją „Iššūkiai sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“.

Konsultacijos metu bus diskutuojama apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo problemas ir jų sprendimo galimybes, apie šiuolaikinę įtraukiojo ugdymo sampratą, socialinės interakcijos gerinimo būdus, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo svarbą. Bus pristatomas metodinis leidinys „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“.

Konsultacija vyks 2019 m. rugpjūčio 29 d. viešbutyje Green Park Vilnius (Ukmergės g. 363, Vilnius). Renginio pradžia 10 val.

Registracija http://tiny.cc/t8cgbz

Daugiau informacijos telefonu 8 612 88547.

Renginys vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001).

Informacijos šaltinis: https://www.upc.smm.lt/naujienos/spec/viesoji-konsultacija-vilniuje-2019.php

Balandžio 16 d. Lietuvių kalbos institute vyks forumas „Valstybinė kalba ir mokykla“

Įžangos žodį tars Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministras prof. Valdemaras Razumas, pranešimus skaitys Audrys Antanaitis, Jurgita Jaroslavienė, Aurelija Tamulionienė, Nida Poderienė, Elona Bagdanavičienė. Renginį organizuoja Lietuvių kalbos institutas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

Registracija telefonu (8 5) 272 3358 arba el. paštu vlkk@vlkk.lt iki balandžio 15 d. 12 val.

Forumo programą žr. čia.

Informacijos šaltinis: http://www.vlkk.lt/naujienos/ivykiu-kronika/balandzio-16-d-lietuviu-kalbos-institute-vyks-forumas-valstybine-kalba-ir-mokykla

Seminaras užsienio lietuviškoms mokykloms Pelesoje

Kovo 26–28 d. Pelesos vidurinėje mokykloje lietuvių mokomąja kalba (Baltarusija) vyks Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Pelesos vidurinės mokyklos organizuojamas seminaras užsienio lietuvių bendrojo ugdymo įstaigų vadovams ir lietuvių kalbos mokytojams. Seminare dalyvaus keliasdešimt lietuviškų mokyklų vadovų ir mokytojų iš Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Vokietijos (Vasario 16-osios gimnazijos), Rusijos (Maskvos Jurgio Baltrušaičio bendrojo lavinimo mokyklos), Belgijos (Briuselio II Europos mokyklos).

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/renginiai/savaitesrenginiai/seminaras-uzsienio-lietuviskoms-mokykloms-pelesoje

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti prof. Vytauto Landsbergio tiesioginėje pamokoje „Sukilimas be šautuvų“

Š. m. kovo 8 d. (penktadienį) 8.00–8.45val. „Mokytojo TV“, tęsdama pamokų ciklą „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, kviečia dalyvauti tiesioginėje šio ciklo vaizdo pamokoje tema „Sukilimas be šautuvų“ (1988–1998 m.) Pamoką ves prof. Vytautas Landsbergis, politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas. Plačiau…

2019 m. paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ kviečia į Uteną!

Regioninė paroda

Gražių tradicijų įgyjanti paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ balandžio 24–25 d. keliauja į Uteną. Trečiąją Ugdymo plėtotės centro inicijuojamą parodą po savo stogu įkurdins Utenos Dauniškio gimnazija.

Šių metų parodos tema – Prasmės ir atradimų mokykla. Mokytojus, mokyklų vadovus, mokyklų steigėjus, švietimo pagalbos specialistus kviečiame pasisemti idėjų, kaip kurti aktualų ugdymo turinį, tobulinti bendravimą ir bendradarbiavimą bei prisidėti prie asmenybės augimo. Plačiau…

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių laidų programą

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2019 metų I pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa. Plačiau…

Unikalus seminaras mokytojams su tarptautiniais specialistais

2019 m. vasario 22 d., vykstant Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiadai Klasikų asociacija mokytojus kviečia į seminarą, kurį ves organizacijos Hands Up Education (Jungtinė Karalystė) nariai, mokytojai Laila Tims ir Will Griffiths. Seminaras vyks anglų kalba su vertimų į lietuvių kalbą. Renginio vieta – VU Filologijos fakultete, Vilnius.

Hands Up Education yra ne pelno siekianti Jungtinės Karalystės organizacija, siekianti kurti aukštos kokybės mokomąją medžiagą ir dalytis gerosiomis edukacinėmis praktikomis. Pagrindinė jų veikla – lotynų kalbos ir Antikinės kultūros populiarinimas mokyklose ir pritaikymas modernioms mokymo praktikoms. Daugiau informacijos apie organizaciją https://hands-up-education.org

Daugiau informacijos ir detali programa bus skelbiama klasikai.lt

Informacijos šaltinis: http://www.klasikai.lt/