PUPP vykdymo instrukcijos

Patvirtinta PUPP vykdymo tvarka

Patvirtintas PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS.
Plačiau…

Skelbiamos patvirtintos 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vykdymo instrukcijos

Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus įsakymu yra patvirtintos 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vykdymo instrukcijos. Jos yra skelbiamos rubrikose PUPP–Vykdymo instrukcijos  ir Mokomieji dalykai prie kiekvieno egzamino.

  • 2014 metų lietuvių kalbos (gimtosios) (raštu) PUPP vykdymo instrukcija 
  • 2014 metų lietuvių kalbos (gimtosios) (žodžiu) PUPP vykdymo instrukcija 
  • 2014 metų lietuvių kalbos (valstybinės) (raštu) PUPP vykdymo instrukcija 
  • 2014 metų lietuvių kalbos (valstybinės) (žodžiu) PUPP vykdymo instrukcija 
  • 2015 metų PUPP užduočių vykdymo instrukcijų komplektas pdf-150x150