Naujienos – Page 2

Lapkričio 25 d. – sausio 6 d.: šventiniai garsiniai skaitymai vaikams

Naujienos iliustracija

Artėjant stebuklų kupinam metui kviečiame mažuosius bibliotekų lankytojos į garsinius skaitymus. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamente rengiamuose rytmečio skaitymuose ne tik klausysime žiemiškų pasakojimų, bet ir kartu dalyvausime kūrybinėse dirbtuvėse.

Nuo lapkričio 25 d. iki Trijų karalių šventės – pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais – ikimokyklinio amžiaus vaikus ir 1–2 klasių moksleivius kviečiame registruotis į šventinius rytmečio skaitymus. Vaikams skaitysime Mariaus Marcinkevičiaus „Sivužą“, Jujjos Wieslander „Mamulės Mū ir Varnos Kalėdas“, Robo Scottono „Linksmų Kalėdų, Juodi“ ir istorijas iš Selemono Paltanavičiaus „Sniego žmogelių žiemos“. Garsiai perskaitę kūrinius pasinersime į diskusiją apie tekstus ir jų iliustracijas. Taip pat galima registruotis į po skaitymų vyksiančias dirbtuves, kuriose, padedami meno pedagogės, kursime su skaitomu tekstu susijusius rankdarbius.

Maloniai kviečiame registruotis ir nekantraujame susitikti. Registracija ir informacija el. paštu grupems@lnb.lt arba telefonu (8 5) 239 8561. 

Informacijos šaltinis:
https://www.lnb.lt/naujienos/4855-lapkricio-25-d-sausio-6-d-sventiniai-garsiniai-skaitymai-vaikams

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla Los Andžele pažymėjo 70 metų jubiliejų

Lapkričio 16 dieną surengta Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Los Andžele 70 metų jubiliejaus šventė. Ši mokykla yra ilgiausiai be pertraukų JAV veikianti lituanistinė mokykla.

Šventėje dalyvavusi laikinai Lietuvos generalinio konsulo funkcijas atliekanti Agnė Gurevičienė pasveikino ilgametę mokyklos direktorę Marytę Newsom ir visą mokyklos bendruomenę, padėkojo už nenuilstamą prasmingą darbą ir palinkėjo, kad ši mokykla dar ilgus metus išliktų Los Andželo lietuvių bendruomenės traukos centru bei lietuvių kalbos, papročių, kultūros ir meilės Tėvynei puoselėjimo židiniu.

Renginio metu mokyklos bendruomenei buvo įteiktas Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėkos laiškas ir dovana, o generalinis konsulatas visiems mokytojams ir talkininkams padovanojo Lietuvos menininkės Jolitos Vaitkutės sukurtus marškinėlius su vieno iš Lietuvos valstybės kūrėjų, švietėjo, šioje mokykloje istorijos mokiusio signataro Mykolo Biržiškos atvaizdu.

Šiais metais 70 metų sukaktis Jungtinėse Valstijose taip pat švenčia Bostono lituanistinė mokykla ir Žiburio lituanistinė mokykla Detroite.

Informacijos šaltinis:
http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/sv-kazimiero-lituanistine-mokykla-los-andzele-pazymejo-70-metu-jubilieju

Pasirašyta Lietuvos ir Lenkijos deklaracija dėl glaudesnio bendradarbiavimo švietimo srityje

Lapkričio 20 d. Varšuvoje švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir Lenkijos Respublikos nacionalinio švietimo ministras Dariušas Piontkovskis (Dariusz Piontkowski) pasirašė deklaraciją „Dėl lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo“. Deklaracijoje abi šalys įsipareigoja intensyviau bendradarbiauti švietimo srityje: rengiant ir adaptuojant vadovėlius, organizuojant kvalifikacijos tobulinimą mokytojams, stiprinant pagalbą mokykloms, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir kt.

„Šis dokumentas bus tvirtos ir aiškios gairės, kaip mums gerinti lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje ir lenkų tautinės mažumos Lietuvoje ugdymo kokybę. Įsipareigojimai aprėpia beveik viską: ir ugdymo sąlygų gerinimą, aprūpinimą vadovėliais, mokymo priemonėmis, ir mokytojų kvalifikaciją, ir nuolatinę ugdymo stebėseną, rezultatų fiksavimą. Kitas žingsnis bus – parengti darbo planą, sukonkretinantį deklaracijoje numatytus tikslus“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Dokumente, be kita ko, abiejose šalyse susitariama centralizuotu būdu aprūpinti mokyklas gimtųjų kalbų vadovėliais, užtikrinti vadovėlių ir papildomų mokymo priemonių finansavimą. Lenkijoje besimokantiems lietuviams mokiniams būtų finansuojamas lietuvių kalbos, istorijos, kultūros ir Lietuvos geografijos vadovėlių įsigijimas. Taip pat bus rengiami nauji vadovėliai, skirti tautinių mažumų mokykloms, o mokytojams organizuojami mokymai, kaip veiksmingai dirbti su naujais vadovėliais ir mokymo priemonėmis. 

Dokumente užfiksuoti susitarimai sistemingai stebėti lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje ir lenkų tautinės mažumos Lietuvoje ugdymo kokybę, periodiškai apibendrinti rezultatus. Abi šalys bendradarbiaus užtikrindamos brandos egzaminų tinkamą terminijos, taisyklingos kalbos ir suprantamų formuluočių vartoseną.

Iki 2020 m. kovo 1 d. bus parengtas planas, kaip įgyvendinti deklaracijos nuostatas. Lietuva ir Lenkija įsipareigojo sukurti darbo grupę, kuri būtų atsakinga už deklaracijos nuostatų realizavimą, ir ne rečiau kaip kartą per metus keistis informacija apie rezultatus. 

Deklaracija parengta atsižvelgiant į 1994 m. Vilniuje sudarytos Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties nuostatas, 1998 m. pasirašyta abiejų vyriausybių sutartimi dėl bendradarbiavimo, pernai lapkritį Vilniuje pasirašyta Lietuvos Respublikos ugdymo plėtotės centro ir Lenkijos Respublikos švietimo plėtros centro deklaracija dėl bendradarbiavimo švietimo srityje, taip pat lenkų tautinės mažumos Lietuvos Respublikoje ir lietuvių tautinės mažumos Lenkijos Respublikoje švietimo grupės darbo rezultatus.

Deklaracija

Informacijos šaltinis:
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/pasirasyta-lietuvos-ir-lenkijos-deklaracija-del-glaudesnio-bendradarbiavimo-svietimo-srityje

Šiuolaikinė literatūra mokykloje: literatūros kritikų ir mokytojų praktikų įžvalgos

Visus Lietuvos lituanistus kviečiame dalyvauti tradiciniame renginyje – Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos organizuojamoje respublikinėje konferencijoje „Šiuolaikinė literatūra mokykloje: literatūros kritikų ir mokytojų praktikų įžvalgos“. Šiais metais savo įžvalgomis apie programinę literatūrą bei sėkmingais darbo metodais dalinsis net 9 lektoriai – mokslininkai, literatūros kritikai ir įvairių Lietuvos mokyklų mokytojai. Be to, konferencijoje bus apžvelgtos mokinių pasiekimų vertinimo aktualijos ir kaita. 

Konferencijos programa 

Konferencija įvyks šių metų lapkričio 22 dieną Vilniaus Užupio gimnazijoje (Krivių g. 10). Dalyvių registracija vyks nuo 8 iki 8.50 val., konferencijos pradžia – 9.00 val.

Konferencijos dalyvio mokestis skirtas LKLMS veiklai palaikyti – 5 eurai LKLMS nariams, 10 eurų visiems kitiems dalyviams. Mokestis bus renkamas LKLMS atstovų renginyje registracijos metu.

Pastaba. Visi LKLMS nariai turi būti sumokėję narystės mokestį. To nepadariusieji turės mokėti 10 eurų mokestį už konferenciją.

Visi konferencijos dalyviai gaus kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus. Juos išduoda nemokamai UAB „Šviesa“ Mokymo centras.

Visų konferencijos dalyvių būtinai prašome užpildyti dvi anketas: vieną dėl pažymėjimų paspaudus žemiau esančią nuorodą REGISTRACIJA, kitą – dėl sklandaus konferencijos organizavimo shorturl.at/fhIJ5. (Jei paspaudus nuorodą ji neatsidaro, ją nukopijuokite ir įkelkite į atskirą paieškos langą.)

Informacijos šaltinis:
http://lklms.lt/?p=342368

Patvirtintos Bendrųjų programų atnaujinimo gairės

Lapkričio 18 dieną Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino Bendrųjų programų atnaujinimo gaires. Šis projektas buvo pristatomas ir svarstomas švietimo bendruomenėje, visuomenė buvo kviečiama teikti pasiūlymus.

Remiantis šiomis gairėmis bus atnaujinamos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų programos. Atsižvelgiant į esamos būklės apžvalgą brėžiamos pagrindinės Bendrųjų programų atnaujinimo kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą, sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus.

Gairėse išskiriamos pagrindinės ugdytinos kompetencijos: socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos, pažinimo, kūrybiškumo, pilietinė, kultūrinė ir komunikavimo kompetencija. Dokumente apibrėžti reikalavimai ugdymo turinio atnaujinimui bendrose programose, nurodoma, kokiais būdais įgyvendinama tarpdalykinė integracija.

Su Bendrųjų programų atnaujinimo gairių dokumentu galima susipažinti čia.

Informacijos šaltinis:
https://www.nsa.smm.lt/2019/11/19/patvirtintos-bendruju-programu-atnaujinimo-gaires/

Apdovanoti mokytojai – projekto „Ačiū už pamokas“ lyderiai


autor. Domantas Pipas

MO muziejuje Vilniuje ministras Algirdas Monkevičius apdovanojo ir pasveikino projekto „Ačiū už pamokas“ lyderius – daugiausiai mokinių padėkų surinkusius mokytojus, jiems savo padėkas išreiškė tūkstančiai mokinių.

„Prisidedu prie kiekvienos padėkos, tardamas AČIŪ ir projekte dalyvavusiems, ir visiems mokytojams už atsidavimą savo darbui, vaikams. Pats daug metų dirbęs mokytoju puikiai suprantu, kad prasmingiausias mokymasis prasideda dar ne tada, kai mokinys atidaro mokyklos duris, o tada, kai mokytojas atveria duris į mokinio širdį”, – sveikindamas mokytojus sakė ministras.

Mėnesį interneto portaluose vykusiame projekte kiekvienas galėjo padėkoti savo buvusiam ar esamam mokytojui už jo darbą, už tai, ką jis suteikė, už nepamirštamas pamokas.  Mokiniai siuntė padėkas pedagogams iš visų Lietuvos kampelių, visų dalykų mokytojams, taip pat socialiniams pedagogams. 

Iš viso buvo nominuota 200 pedagogų, kurie sulaukė daugiau nei 36 tūkstančių „ačiū“.

Šiandien pasveikinti ir apdovanoti mokytojai, kuriems dėkojo daugiausiai mokinių:

 • Petras Gedvilas,  Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos lietuvių kalba ir literatūros mokytojas;
 • Eugenija Bužinskienė, Molėtų pradinės mokyklos mokytoja;
 • Marytė Markevičienė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos akordeono mokytoja;
 • Algirdas Baltuškonis, Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos istorijos mokytojas;
 • Vilma Mekionytė, Prienų r. Jiezno gimnazijos fizikos mokytoja;
 • Ina Binkienė, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos pradinių klasių mokytoja;
 • Sergej Kozlov, Kauno „Varpo“ gimnazijos rusų kalbos mokytojas;
 • Kristina Našlėnienė, Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazijos socialinė pedagogė;
 • Jūratė Ivaškienė, Šiaulių Dainų progimnazijos pradinių klasių mokytoja;
 • Ingrida Valasevičienė, KTU inžinerijos licėjaus geografijos mokytoja.

Projektą „Ačiū už pamokas“, skirtą prisiminti labiausiai įkvepiančias ir įdomiausias mokytojų pamokas, rengė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, interneto portalai.

Informacijos šaltinis:
https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/apdovanoti-mokytojaiprojekto-aciu-uz-pamokas-lyderiai

Metodinė diena lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra 2019 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais kviečia Vilniaus ir Klaipėdos apskričių, Visagino savivaldybės ir Ignalinos bei Zarasų rajonų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į metodinę dieną „Mokinių raštingumo gebėjimų ugdymas: kūrybinės dirbtuvės su mokytojais praktikais“.

Tikslas – stiprinti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kompetencijas, būtinas Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje  programoje akcentuojamiems mokinių raštingumo gebėjimams ugdyti.

Renginiai vyks:

 • lapkričio 28 d. Vilniaus kolegijoje (Studentų g. 39A, Vilnius) Vilniaus ir Klaipėdos apskričių (įskaitant ir Vilniaus rajono bei Vilniaus miesto ugdymo įstaigų) mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams. Registruotis.
 • gruodžio 3 d. Šalčininkų „Santarvės“ gimnazijoje (Vytauto g. 35, Šalčininkai) Šalčininkų rajono mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams. Registruotis.
 • gruodžio 5 d. Visagino „Verdenės“ gimnazijoje (Taikos pr. 21, Visaginas) Visagino savivaldybės, Ignalinos ir Zarasų rajonų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams. Registruotis.

Visų renginių pradžia – 12.00 val. Dalyvių registracija vyks nuo 11.30 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir registruotis informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.

Renginiai nemokami. Dalyviai gaus pažymas.

Nacionalinė švietimo agentūra kelionės išlaidų neapmoka.

Raštas kvietimas 

Meilė Čeponienė
Nacionalinės švietimo agentūros
Švietimo pagalbos departamento
Kvalifikacijos tobulinimo skyriaus metodininkė
El. p. meile.ceponiene@upc.smm.lt

Informacijos šaltinis:
https://www.nsa.smm.lt/2019/11/15/metodine-diena-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-pagrindinio-ugdymo-mokytojams/

Seime – konferencija apie lietuvybės būklę viešajame gyvenime

Gruodžio 6 dieną, penktadienį, Seimo Konstitucijos salėje rengiama konferencija „Lietuvybė viešajame gyvenime“. Konferencijoje įvairiais pjūviais bus aptarta lietuvybės istorinė sklaida laike ir erdvėje, taip pat – moderniosios lietuvybės šerdį sudarančios lietuvių kalbos būklė Lietuvos gyvenime. Renginio pradžia 11 val.

Konferenciją sudarys dvi dalys. Pirmojoje bus pristatyta lietuvybės raida istoriniu, archeologiniu, antropologiniu, genetiniu ir kalbiniu požiūriu. Antrojoje bus nagrinėjama lietuvių kalbos teisinė situacija nepriklausomoje Lietuvoje, analizuojami konkretūs asmenvardžių, vietovardžių, vandenvardžių ir kitų viešųjų užrašų aspektai. Pranešimus skaitys pripažinti Lietuvos mokslininkai, iškiliausi savo tyrinėjimo sričių atstovai – nuo akademikų iki jaunųjų tyrėjų.

Konferencijoje pranešimus skaitys akademikai Grasilda Blažienė ir Eugenijus Jovaiša, Konstitucijos bendraautorius, teisininkas Liudvikas Narcizas Rasimas, profesorė Rasa Čepaitienė, docentai Filomena Kavoliūtė ir Diegas Ardoinas (Diego Ardoino), mokslų daktarai Vytautas Rubavičius, Laimutis Bilkis ir Daiva Sinkevičiūtė, doktorantas Pavelas Skorupa, Valstybinės kalbos inspekcijos vadovas Donatas Smalinskas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis.

„Ne pirmus metus Lietuvos viešajame gyvenime stebime fragmentiškas ir ne visada dalykiškas diskusijas apie lietuvybės vietą mūsų valstybėje XXI amžiuje. Šios diskusijos, nors formuojančios visuomenės nuomonę ir politikų sprendimus, neretai apskritai nesiremia moksliniu požiūriu ar net jį neigia. Šia konferencija norime pakviesti dialogui apie tai, kur prasideda ir iš kokios amžių glūdumos ateina mūsų lietuviškoji tapatybė, o kartu ir kokia jos vieta ir statusas šiandien. Ypatingas dėmesys bus skiriamas lietuvių kalbos kaip svarbiausio tautą ir valstybę telkiančio lietuviškosios tapatybės dėmens situacijai aptarti“, – teigia konferencijos iniciatorius, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas akademikas E. Jovaiša.

Norintys dalyvauti kviečiami registruotis adresu www.lrs.lt/registracija. Registracija būtina norint įeiti į Seimo rūmus.

Konferencijos programa.

Daugiau informacijos:

akad. Eugenijus Jovaiša

Mob. 8 668 42661

Informacijos šaltinis:
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=268848

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

Lapkričio 14–16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, vyks XVI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Renginys tęsia prieš 50 metų (1969-aisiais, Čikagoje, JAV) pradėtą tradiciją.

Simpoziumą organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas, Pasaulio lietuvių bendruomenė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvių fondas. Daugiau informacijos https://www.vdu.lt/lt/ivykiai/xvi-pasaulio-lietuviu-mokslo-ir-kurybos-simpoziumas/.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/renginiai/savaitesrenginiai/pasaulio-lietuviu-mokslo-ir-kurybos-simpoziumas

Lapkričio 15 d. bus teikiamos mokslo premijos užsienio lietuviams

Už tarptautinio lygio mokslo laimėjimus ir bendradarbiavimą su Lietuva Švietimo, mokslo ir sporto ministerija šiemet skiria penkias premijas užsienio lietuviams. Premijomis siekiama paskatinti užsienyje dirbančius lietuvių mokslininkus būti Lietuvos mokslo ambasadoriais. Premijos užsienio lietuviams mokslininkams skiriamos jau vienuoliktą kartą.

Iškilminga mokslo premijų teikimo ceremonija įvyks 2019 m. lapkričio 15 d. 18.30 val. Vytauto Didžiojo universitete (Didžiojoje auloje, Gimnazijos g. 7, Kaunas) lapkričio 14–16 dienomis vyksiančio XVI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo metu. Premijas įteiks švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

2019 m. užsienio lietuviams skiriamomis mokslo premijomis bus apdovanojami lituanistas Giedrius Subačius ir medikas mokslininkas Rytis Prekeris iš JAV, Izraelyje dirbanti genetikė Lina Basel-Salmon, humanitarinių mokslų daktarė Dalia Staponkutė iš Kipro ir Vokietijoje gyvenanti lingvistė Sandra Petraškaitė-Pabst. Premijos laureatai savo akademinį kelią pradėjo Lietuvoje. Plačiau…