Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimo nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ pripažinimo netekusiu galios

Priėmus naują nutarimą dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių (jungtinį variantą su papildymais), senasis pripažįstamas netekusiu galios. 

VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VALSTYBINĖS LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJOS 2006 M. RUGSĖJO 28 D. NUTARIMO NR. N-3 (104) „DĖL PASIRENKAMOSIOS SKYRYBOS TAISYKLIŲ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2019 m. lapkričio 7 d. Nr. N-7 (177)
Vilnius

Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutaria:
Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimą Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“.

Komisijos pirmininkas                                          Audrys Antanaitis

Informacijos šaltinis: http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-valstybines-lietuviu-kalbos-komisijos-2006-m-rugsejo-28-d-nutarimo-nr-n-3-104-del-pasirenkamosios-skyrybos-taisykliu-pripazinimo-netekusiu-galios