Informacija apie 2017 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą

NEC skelbia: „Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiame lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temų pavyzdžius. Remdamiesi statistika ir džiaugdamiesi, kad 2016 m. Nacionalinio egzaminų centro pasiūlytas temas su tais pačiais ar kitais autoriais rinkosi tik apie 16 proc. įskaitą laikiusių mokinių, o visi kiti temas formulavo patys, pateikiame tuos pačius temų formulavimo pavyzdžius ir 2017 metams.“

Atkreipiame dėmesį, kad įskaitos temas mokiniai su mokytoju suformuluos iš Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos turinio. Mokiniai su mokytoju galės suformuluoti savo temas remdamiesi Nacionalinio egzaminų centro pateiktais temų, sudarytų iš vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programos turinio, pavyzdžiais, perduotais mokykloms per KELTĄ. Iki vasario 27 dienos visos mokyklų vadovų patvirtintos įskaitos temos suvedamos į duomenų perdavimo sistemą KELTAS. Patvirtintos mokyklų temos nebus keičiamos. Keli mokiniai gali suformuluoti panašią temą ir ja kalbėti.

Mokiniai mokytojams gali pateikti savo temas anksčiau. Minėtos datos svarbios dokumentuojant ruošimosi įskaitai procesą.

Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programos turinyje numatomos tokios temų formulavimo kryptys:

1) privalomų autorių kūriniai ir (arba) jų sąsajos su kontekstu;

2) pagrindiniai reiškiniai ir idėjos;

3) epochą reprezentuojančios asmenybės;

4) kalbos ir žmogaus, kalbos ir visuomenės tematika.

Taigi mokinio su mokytoju suformuluota tema turėtų būti siejama su viena iš šių krypčių.

Formuluojant temas galima naudotis minėtoje programoje pateiktas siūlomais nagrinėjimo aspektais, kurie nėra privalomi, bet apima esmines kūrinių nagrinėjimo kryptis. Siūloma laikytis šių krypčių tam, kad rengiantis įskaitai sukaupta patirtis ir medžiaga būtų naudinga ir per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą.

Formuluojant temas siūloma atkreipti dėmesį į temos aprėptį (tema neturėtų būtų nei per plati, nei per siaura). Patartina ją aktualizuoti, sieti su asmenine mokinio patirtimi.

1248_NEC