Informacija apie lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą

NEC informuoja, kad duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temų pavyzdžiai ir rekomendacijos, kaip sudaryti minėtas temas.
Atkreipiame dėmesį, kad įskaita vyksta kovo 15 – balandžio 22 dienomis mokyklos vadovo nustatyta tvarka.

2016 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

2016 metų įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

Šaltinis čia