Informacija dėl Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos

Skelbiame pakeistą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą. Nuo ankstesnės ji skiriasi tuo, kad mokiniai su mokytojais patys sudarys savo temas. Jas suformuluoti bus galima ir remiantis Nacionalinio egzaminų centro pavyzdžiais, kurie iki sausio 15 dienos bus pateikiami duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Mokinys, konsultuodamasis su mokytoju, remdamasis įvairiais šaltiniais, rengs temos medžiagą ir kalbos planą, kurį pristatys mokytojui ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos. Šis rengimasis kalbai bus vertinamas, mokinio kalbos planas bus pridedamas prie įskaitos vertinimo protokolo.

Kalbėjimo metu mokinys galės naudotis planu, grožinės ir negrožinės literatūros kūriniais, parengta temos medžiaga, kurią prieš įskaitą pristatys mokytojui. Įskaitos metu mokinys turėtų kalbėti apie 10 min. ir atsakyti į klausimus, jeigu bus klausiamas. Viešąjį kalbėjimą pagal nustatytus kriterijus vertins mažiausiai du lietuvių kalbos mokytojai, vienas iš jų galės būti mokinį mokantis mokytojas.

Pagal rengiamą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, įskaita bus vykdoma einamųjų metų kovo 15 – balandžio 22 dienomis mokyklos vadovo nustatytu laiku.

Šaltinis čia

Atsakyti