Kviečiame asociacijas teikti siūlymus dėl bendrųjų programų

Ugdymo plėtotės centras tęsia bendradarbiavimą su Lietuvos pedagogų, mokyklų, tėvų asociacijomis dėl bendrųjų programų atnaujinimo. Kviečiame įsitraukti į šiuo metu galiojančių programų analizę.

Rengdami atnaujintas programas, siekiame pasitarti ir įsiklausyti į suinteresuotas šalis bei praktikus, kasdien dirbančius su mokiniais. Raginame asociacijas diskutuoti su savo nariais apie bendrąsias programas: įvertinti kylančius sunkumus, identifikuoti tęstinumo poreikius, išsakyti lūkesčius dėl atnaujinamų programų. Jūsų pateiktus siūlymus peržiūrės ir apibendrins Ugdymo plėtotės centro ekspertai. Į siūlymus bus atsižvelgiama rengiant atnaujintas bendrąsias programas.

Kviečiame išsakyti savo nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis, sričių bei dalykų tikslus ir uždavinius, mokinių pasiekimus, bendrųjų programų turinio apimtis.

Asociacijų siūlymų pateiktais klausimais laukiame iki 2019 m. gegužės 3 d. el. p. info@upc.smm.lt.

Primename, kad šiuo metu galiojančias bendrąsias ugdymo programas galite rasti Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“: pradinis ugdymaspagrindinis ugdymasvidurinis ugdymas.

Kilus klausimams kreipkitės į Gamtos,
tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėją Albiną Vilimienę,
el. p. Albina.Vilimiene@upc.smm.lt, tel. nr. 8 5 210 9830