Kviečiame dalyvauti viešosiose konsultacijose dėl Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projekto

Didelio švietimo bendruomenės dėmesio sulaukė 2018 m. lapkričio mėn. interneto svetainėje Mokykla 2030 paskelbtas Bendrojo ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas (toliau – Gairių projektas), kuris parengtas įgyvendinant LR Vyriausybės struktūrinės švietimo reformos programos „Ugdymas ateičiai“ projektą. Šio dokumento svarstymo laikotarpiu, nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. sausio 14 d., sulaukta daugiau kaip 120 siūlymų iš įvairių institucijų, organizacijų ir pavienių asmenų. Apibendrinti suinteresuotų grupių siūlymai bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui ir priimti sprendimai paskelbti svetainėje www.mokykla2030.lt. Atsižvelgdama į pastabas ir siūlymus, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijavo Gairių projekto koregavimą.

Kviečiame įvairių dalykų mokytojus, mokyklų vadovus, mokinių tėvus, aukštųjų mokyklų atstovus, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis į viešąsias konsultacijas, kurias Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Ugdymo plėtotės centras organizuoja kartu su Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Šiaulių universitetais.

Konsultacijų tikslas – pristatyti pagal gautas pastabas atnaujintą Gairių projektą, aptarti bendrųjų programų atnaujinimo eigą ir konsultuotis su švietimo bendruomene dėl praktinių pokyčių įgyvendinimo galimybių.

Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektas (2019). Gairių derinimo pažyma. Renginiai vyks:

  • rugpjūčio 26 d. 13.00–16.00 val. Vilniuje, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, A. Volano g. 2, Ovaliojoje salėje. DarbotvarkėRegistracija.
  • rugpjūčio 28 d. 13.00–16.00 val. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, Gimnazijos g. 7, Didžiojoje auloje. DarbotvarkėRegistracija.
  • rugpjūčio 28 d. 10.00–13.00 val. Šiauliuose, Šiaulių universiteto bibliotekoje, Vytauto g. 84, 413 auditorijoje. DarbotvarkėRegistracija.

Registracija į viešąsias konsultacijas vykdoma iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. Dėl registracijos į renginius kreiptis: Albina Zdanevičienė, tel.(8–5) 2 77 2191, el. p. albina.zdaneviciene@upc.smm.lt Informacijos šaltinis: https://www.upc.smm.lt/naujienos/konsultacijos/bubp-atnaujinimo-gairiu-projektas.php