Kviečiame į forumus „Keliai į kiekvieno mokinio sėkmę: kaip efektyviai įveikti iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių integraciją ir mokyti lietuvių kalbos“

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2019 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais kviečia savivaldybių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių, mokyklų metodinių grupių pirmininkus ar jų deleguotus asmenis į forumus „Keliai į kiekvieno mokinio sėkmę: kaip efektyviai įveikti iš kitų šalių atvykusių ar sugrįžusių mokinių integraciją ir mokyti lietuvių kalbos“, kurie vyks:
  • rugsėjo 17 d. Vilniaus lietuvių namuose (Dzūkų g. 43, Vilnius), Vilniaus apskrities, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto ugdymo įstaigų mokytojams Registruotis;
  • rugsėjo 18 d. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje (Vytauto pr. 50, Kaunas 4) Kauno, Marijampolės ir Alytaus apskričių ugdymo įstaigų mokytojams Registruotis;
  • spalio 8 d. Panevėžio švietimo centre (Topolių al. 12, Panevėžys) Utenos ir Panevėžio apskričių ugdymo įstaigų mokytojams Registruotis;
  • spalio 9 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre (Baltijos pr. 51, Klaipėda) Klaipėdos, Šiaulių (kam patogiau, galima atvykti spalio 8 d. į Panevėžį), Tauragės ir Telšių apskričių ugdymo įstaigų mokytojams Registruotis.

Forumų tikslasaktualizuoti iš kitų šalių atvykusių ir sugrįžusių iš užsienio vaikų integracijos į ugdymo įstaigas klausimus bei tobulinti mokytojų, dirbančių su minėtais vaikais, kompetencijas.

Renginių pradžia – 10.00 val. Dalyvių registracija nuo 9.30 val.

Maloniai kviečiame savivaldybių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinių klasių ir lituanistų metodinių būrelių bei ugdymo įstaigų metodinių grupių pirmininkus ir mokytojus, dirbančius su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais, dalyvauti nemokamuose renginiuose ir registruotis Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“.