Nacionalinė švietimo agentūra skelbia konkursą specialistams, kurie rengs kompetencijų raidos aprašus

Nacionalinė švietimo agentūra, vykdydama ugdymo turinio atnaujinimo darbus, skelbia atrankas projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ veiklos „Bendrųjų ugdymo programų ir jas lydinčios medžiagos rengimas“ metodininkų pareigybėms užimti.

Veiklos metodininkai rengs socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos, pilietinės, pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo, kultūrinės kompetencijų ugdymo raidos aprašus bei konsultuos mokomųjų dalykų programų rengėjų grupes.  Reikalavimus rengėjams rasite rubrikoje Karjera.

Informacijos šaltinis:
https://www.nsa.smm.lt/2020/01/17/nacionaline-svietimo-agentura-skelbia-konkursa-specialistams-kurie-rengs-kompetenciju-raidos-aprasus/