Spausdinimo lotyniškomis raidėmis draudimas buvo neteisėtas 40 metų

„Caro valdžia buvo priversta įforminti spaudos draudimo panaikinimą. Daugiau nebuvo persekiojimo, Vyriausybė parengė nutarimą, kuriuo buvo atšaukti generalgubernatorių kaip karinių pareigūnų draudimai, ir šitai pasirašė imperatorius. Taip viskas buvo teisiškai užbaigta: 1902 m. gruodžio 4 d. Antano Macijausko byloje, o 1903 m. gegužės 3 d.  Povilo Višinskio byloje patvirtinta, draudimas spausdinti lotyniškomis raidėmis buvo neteisėtas“, – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos TV studijoje sakė advokatas Liudvikas Ragauskis. Jis kalbėjosi su bibliotekos Informacijos analitikos skyriaus vadovu Ginu Dabašinsku.

„Lietuvos visuomenėje visiškai nėra žinoma, kad spaudos draudimo lotyniškais rašmenimis panaikinimas buvo laimėtas teisiniu būdu civilinėse ir teisiamosiose bylose, – teigė L. Ragauskis. – Realiai pagrindas panaikinti spaudos draudimą buvo grynai teisinis. Ir tuo metu Vyriausybė ir valstybinė administracija buvo įsprausta į kampą teisinėmis priemonėmis, – jie turėjo įforminti jau tiktai įvykusį faktą, o šiuo atveju prisidėjo teisininkai, advokatai, advokatų padėjėjai.“

Pokalbyje paminėtinos dvi spaudos draudimo lotyniškais rašmenimis panaikinimo bylos: A. Macijausko ir P. Višinskio. Jas laimėti padėjo advokatai L. Krečinas, M. Ganfmanas. Ypač pabrėžiamas advokatų M. Ganfmano ir prof. A.  Kaminkos vaidmuo.

„Galima apibendrintai pasakyti, kad šitos dvi bylos ir tie žmonės, kurie rengė dokumentus, plušo, atstovavo, stengėsi įrodyti savo teisumą, ir prisidėjo prie to, kad lietuviškos spaudos draudimas lotyniškais rašmenimis buvo panaikintas“, – pabrėžė G. Dabašinskas.

Šiandien sueina 115 metų, kai 1903 m. gegužės 3 d., nagrinėjant P. Višinskio bylą, galutinai paaiškėjo, kad spaudos lotyniškomis raidėmis draudimas Lietuvoje neturėjo jokio teisinio pagrindo. Draudimo panaikinimas nebuvo caro Nikolajaus II malonė, tai buvo didžiulis lietuvių ir nelietuvių kilmės žmonių ryžtas nepasiduoti žudančiai carinės Rusijos valstybės priespaudai.

Informacijos šaltinis: https://www.lnb.lt/naujienos/3111-spausdinimo-lotyniskomis-raidemis-draudimas-buvo-neteisetas-40-metu