Švietimo ir mokslo komitetui pristatyta Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo programa

Gruodžio 4 d. Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič pristatė Bendrojo ugdymo turinio atnaujinimo programų analizę, atliktą naudojant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos įrankius ir metodiką.

Posėdyje buvo aptariamos patvirtintos Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimo gairės. Tikslas – rengti bendrojo ugdymo turinį, kuris sąlygotų aukštesnės kokybės mokinių pasiekimus. Pasak viceministrės, vadovaujantis šiomis gairėmis, bus atnaujinamos mokomųjų dalykų programos ir koreguojami kiti ugdymo dokumentai. Kartu vyks pasiekimų vertinimo sistemos kaita.

Kitas žingsnis − darbas su mokyklomis ir savivaldybių švietimo padaliniais: bus siekiama maksimaliai juos įtraukti į atnaujinto turinio įgyvendinimą. Taip pat bus didinamos profesinio tobulėjimo galimybės pedagogams, mokyklos bus aprūpinamos moderniomis mokymosi priemonėmis ir kt.

Pasak J. Urbanovič, atnaujinant Bendrąsias programas toliau bus laikomasi į kompetencijas orientuotos ugdymo krypties, ugdomos mokinio socialinės ir emocinės, pažinimo, kūrybiškumo, pilietinės, kultūrinės, komunikavimo kompetencijos.

Švietimo ir mokslo komiteto biuro padėjėja Girmantė Petrauskaitė
Tel. (8 5) 239 6858, el. p. girmante.petrauskaite@lrs.lt

Informacijos šaltinis:
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=269172