Bendra informacija – Page 4

Nacionalinėje bibliotekoje – pirmasis Lietuvos himno garso įrašas

Lietuvai švenčiant Kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, džiaugiamės, kad seniausias Lietuvos himno įrašas yra saugomas Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Plačiau…

Moters dienos proga startuoja projekto „Moterys, keitusios Lietuvą“ audiopasakojimai

Moterys, keitusios Lietuvą: Gabrielė Petkevičaitė-BitėMoterys, keitusios Lietuvą: Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Vasario 16 d. Nepriklausomybės aktą pasirašė vien vyrai. Tačiau prie to, kad Lietuva augtų ir stiprėtų, prisidėjo labai daug iškilių moterų. 15min, minėdami Vasario 16-ąją ir didžiulį moterų indėlį, pradėjo specialų multimedijų projektą „Moterys, keitusios Lietuvą“. Pasitikdami Moters dieną, kovo 8-ąją, projektą „Moterys, keitusios Lietuvą“ įgarsinome.

Pirmasis audio epizodas, apie Gabrielę Petkevičaitę-Bitę.

Informacijos šaltinis: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/moterys-keitusios-lietuva-15min-multimediju-ciklas-apie-lietuva-kurusias-moteris-56-1103570

Kviečiame asociacijas teikti siūlymus dėl bendrųjų programų

Ugdymo plėtotės centras tęsia bendradarbiavimą su Lietuvos pedagogų, mokyklų, tėvų asociacijomis dėl bendrųjų programų atnaujinimo. Kviečiame įsitraukti į šiuo metu galiojančių programų analizę.

Rengdami atnaujintas programas, siekiame pasitarti ir įsiklausyti į suinteresuotas šalis bei praktikus, kasdien dirbančius su mokiniais. Raginame asociacijas diskutuoti su savo nariais apie bendrąsias programas: įvertinti kylančius sunkumus, identifikuoti tęstinumo poreikius, išsakyti lūkesčius dėl atnaujinamų programų. Jūsų pateiktus siūlymus peržiūrės ir apibendrins Ugdymo plėtotės centro ekspertai. Į siūlymus bus atsižvelgiama rengiant atnaujintas bendrąsias programas.

Kviečiame išsakyti savo nuomonę apie ugdymo turinio atnaujinimo kryptis, sričių bei dalykų tikslus ir uždavinius, mokinių pasiekimus, bendrųjų programų turinio apimtis.

Asociacijų siūlymų pateiktais klausimais laukiame iki 2019 m. gegužės 3 d. el. p. info@upc.smm.lt.

Primename, kad šiuo metu galiojančias bendrąsias ugdymo programas galite rasti Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“: pradinis ugdymaspagrindinis ugdymasvidurinis ugdymas.

Kilus klausimams kreipkitės į Gamtos,
tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėją Albiną Vilimienę,
el. p. Albina.Vilimiene@upc.smm.lt, tel. nr. 8 5 210 9830

 

E. Juršėnaitė Mokytojams – LRT žurnalistų paskaitos apie melagingas naujienas

„Žurnalistas turi galią kurti publikaciją taip, kad paveiktų visuomenės nuomonę, o vartotojas gali ir nesuprasti, kokiomis priemonėmis jis tai padaro. Būtent todėl svarbu šviesti visuomenę apie tai, kas yra melagingos naujienos ir kaip jos kuriamos“, – sako LRT RADIJO žurnalistas bei Žurnalistikos instituto dėstytojas Edvardas Kubilius. Jam antrina ir portalo LRT.lt vyriausiasis redaktorius bei LRT RADIJO žurnalistas Mindaugas Jackevičius, sakantis, kad vis dėlto, melagingos naujienos kartais atsiranda ne dėl tam tikrų siekių palenkti auditoriją, o ir dėl žmogiškų klaidų.E. Genio/LRT nuotr.                                                                                                      E. Genio/LRT nuotr.

Su įvairiomis visuomenės grupėmis dialogą mezganti LRT pakvietė mokytojus dalyvauti nemokamame renginyje „Ką turėtume žinoti apie melagingas naujienas?“. Jo metu pedagogai daugiau sužinojo apie melagingų naujienų (angl. Fake news) fenomeną pasaulio ir Lietuvos žiniasklaidoje. Trys LRT darbuotojai kvietė diskutuoti, o taip pat buvo pristatyta, kodėl LRT mediateka gali būti naudinga mokymosi procesui. Plačiau…

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracija ir jos signatarai

1944 m. vasarą Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kilo visuotinis ginkluotas pasipriešinimas sovietinei okupacijai, kuriam nuo 1949 m. vadovavo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis (LLKS). LLKS Taryba 1949 m. vasario 16 d. priėmė deklaraciją, kuri užtikrino Lietuvos valstybės tęstinumą ir skelbė lietuvių tautos valią atkurti nepriklausomą demokratinę valstybę. Deklaraciją pasirašė aštuoni partizanų vadai: Jonas Žemaitis-Vytautas (1909–1954), Adolfas Ramanauskas-Vanagas (1918–1957), Petras Bartkus-Žadgaila (1925–1949), Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis (1905–1950), Aleksandras Grybinas-Faustas (1920–1949), Vytautas Gužas-Kardas (1920–1949), Bronius Liesis-Naktis (1922–1949), Juozas Šibaila-Merainis (1905–1953).

Siekiant įprasminti Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją ir ją pasirašiusių signatarų atminimą, Lietuvos ypatingasis archyvas parengė parodą, skirtą Deklaracijos paskelbimo 70-osioms ir jos signataro Jono Žemaičio-Vytauto 110-osioms gimimo metinėms paminėti. Parodos stendai eksponuojami ant buvusių KGB rūmų fasado Gedimino pr. 40 Vilniuje, o virtuali paroda skelbiama Lietuvos archyvų virtualių parodų svetainėje.   Plačiau…

Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas ir ugdymo procesas

2019 m. sausio 31 d. Kalbos komisijos nutarimas Nr. N-1 (171) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios“ nėra susijęs su ugdymo procesu ir neturi jo paveikti. Sąrašas niekada nebuvo skirtas nei mokymo, nei vertinimo reikmėms.
Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas buvo sudarytas kaip administracinių nuobaudų taikymo priemonė, kaip priemonė pareikalauti atsakomybės, nuo 2019 m. sausio 31 d. jis tokios priemonės statuso neteko.
Sąraše esančių faktų vertinimas nepasikeitė, visos sąraše minimos klaidos ir toliau laikomos klaidomis. Todėl jei ugdymo procesui ar per brandos egzaminus buvo aktuali kuri nors Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo informacija, ja ir toliau gali būti remiamasi.
Taigi nei ugdymo, nei vertinimo procese niekas nesikeičia. Plačiau…

Nutarimas dėl didžiųjų klaidų paskelbtas negaliojančiu, bet kalbos taisyklingumo reikalavimai neatšaukti

2019 m. sausio 31 d. Kalbos komisija priėmė nutarimą Nr. N-2 (133) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimo Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Šis Kalbos komisijos sprendimas neatšaukia nei taisyklingumo reikalavimų, nei pareigos viešojoje kalboje laikytis bendrinės kalbos normų.

Visi minėto nutarimo sąraše teikti žodžių reikšmių, žodžių sandaros, sintaksės (linksnių, prielinksnių, sakinio dalių ir sakinių jungimo, žodžių tvarkos), tarties atvejai ir toliau laikomi klaidomis. Buvęs Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas kaip Kalbos klaidų sąrašas teikiamas Kalbos komisijos svetainėje (http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/didziosios-klaidos).

Primintina, kad daugiau patarimų, rekomendacijų kalbos klausimais galima rasti Konsultacijų banke, „Kalbos patarimų“ knygose, kituose norminamuosiuose leidiniuose.

Kalbos normos peržiūrimos nuolat, artimiausiu metu planuojama paskelbti tarties, rašybos,  skyrybos ir kt. rekomendacijas.

Informacijos šaltinis: http://www.vlkk.lt/naujienos/kitos-naujienos/nutarimas-del-didziuju-klaidu-paskelbtas-negaliojanciu-bet-kalbos-taisyklingumo-reikalavimai-neatsaukti

S. Eitminavičius Kad mokiniai įsimintų

Mes dažnai diskutuojame, kokios turėtų būti literatūros pamokos, kalbame apie tikslus ir uždavinius, apie negalėjimą objektyviau suvokti, kokią įtaką daro meninis žodis.

Bet pamėginkime pamąstyti tokiu aspektu: kokios turėtų būti pamokos, kad mokiniai jas įsimintų? Iš pradžių toks pasiūlymas ne vienam gali pasirodyti juokingas, naivus: jauni asmenys labai nevienodi, jie labai skirtingai reaguoja į kai kurias pamokos kompozicijos dalis ar detales; kita vertus, stengimasis tik dėl to, kad įsimintų, gali būti interpretuojamas ir kaip tuštybės ženklas.

Visaip gali būti, bet susitarkime štai dėl ko: tokia galvojimo linija padės mums apskritai padiskutuoti apie literatūros pamokų galią ir pralaimėjimus.

Atvirai pasakius, kai kurie mano teiginiai gali būti jau girdėti ar kolegų ne kartą kasdienybėje patikrinti – taip ir turėtų būti, nes sukamės toje pačioje karuselėje jausdami ir potvynius, ir atoslūgius.

Man svarbu teigti kai kuriuos principus ar metodus, kuriais tikrai tikiu. Kita kalba, ar paprasta jais naudotis, ar jaučiame ugdytinių augimą.

Gali būti, kad kai kuriems kolegoms mano žodžiai bus neįdomūs, neįtaigūs, bet ir tai (neigimas, galvojimas apie savo darbo specifiką) yra labai naudingas veiksmas, kadangi mes medituojame, mes reflektuojame svarbius grožinio žodžio perteikimo būdus.

Ne vien tai. Mes įsivaizduojame savo mokinius suaugusius, turinčius vaikų, – ką  prisimins, ką  kitiems sakys.

Kad mokiniai įsimintų: vadinasi, kad pagalvotų ne tik dabar, bet ir ateityje, kad atsirastų svaresnė motyvacija skaityti ir prasmingiau gyventi.

Pastaba tokia: būtina, kad mokiniai netriukšmautų, nepramogautų, jeigu užduotys kiek kitokios. Lyg ir ne pažymiui. Plačiau…

Lietuvių kalbai mokyti tautinių mažumų mokyklose bus skiriama daugiau valandų

Tautinių mažumų mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programą, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. planuojama skirti ne mažiau kaip 5 valandas per savaitę ugdymui lietuvių kalba. Priešmokykliniame ugdyme, kuriame iki šiol buvo 4 val. per savaitę ugdymui lietuvių kalbai, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. papildomai pridedama 1 valanda. Tokiam Švietimo įstatymo ir kitų teisės dokumentų pakeitimui šiandien pritarė Vyriausybė. Įstatymo projektas dar bus teikiamas Seimui.   Plačiau…

Pirmą kartą istorijoje į Lietuvą atkeliavo antikinis eksponatas iš Graikijos – geriausiai išlikusi Aristotelio skulptūra

Į Nacionalinį muziejų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus su ypatinga apsauga iš Akropolio muziejaus (Atėnai, Graikija) atkeliavo autentiškas antikinis didžiojo filosofo Aristotelio marmurinis biustas, rastas per 2005 m. archeologinius kasinėjimus šalia Akropolio muziejaus buvusioje Antikos laikotarpio viloje. Integruota į Valdovų rūmų atkurtų istorinių interjerų ekspoziciją, ši 1 mln. eurų įkainota unikali vertybė bus pristatyta tarptautinėje parodoje „Aristotelis iš Akropolio. Antikos mąstytojo skulptūra“, kuri bus atidaryta jau šį penktadienį, lapkričio 16 dieną. Plačiau…