Konferencijos

Spalio 9–10 d.: tarptautinė konferencija „Vaizdų kalba vaikų literatūroje“

Naujienos iliustracija

Spalio antrąją savaitę vyks tarptautinė konferencija „Vaizdų kalba vaikų literatūroje“ ir kiti renginiai, kuriuos organizuoja Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriumi, vykdydami  Kultūros ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą Skaitymo skatinimo programą. Tarptautinė konferencija vyks Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų Konferencijų salėje. Plačiau…

Dalyvauti kviečia 150-osioms Vaižganto gimimo metinėms skirta konferencija

Informacijos šaltinis: http://www.llti.lt/lt/naujienos/710

Konferencijos „Vaižgantas ir jo išugdyta karta“ medžiaga

Rugsėjo 27 d., penktadienį, Seime įvyko Lietuvos ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija „Vaižgantas ir jo išugdyta karta“, skirta Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms ir Alfonso Nykos-Niliūno (Alfonso Čipkaus) 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

Mokytojų konferencijos tikslas – įprasminti Pasaulio lietuvių metus, aptarti tautinio atgimimo ir moderniosios kultūros reiškėjo, lietuvių prozos klasiko, kritiko ir literatūros istoriko Juozo Tumo-Vaižganto, išeivijos lietuvių poeto, vertėjo, literatūros kritiko, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Alfonso Nykos-Niliūno darbų ir idėjų aktualumą šiandienos mokyklai, visuomenei, pasidalyti naujausiais istorijos, literatūros, kultūros istorijos tyrimais ir įžvalgomis, telkti akademinę ir mokytojų bendruomenę.

Konferencijos  darbotvarkė

Konferencijos vaizdo įrašas čia.

Konferencijos „Kalbos ir terminologijos technologijos“ medžiaga

Kviečiame susipažinti su birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusios devintosios Lietuvių terminologijos forumo konferencijos „Kalbos ir terminologijos technologijos“ medžiaga.

Informacijos šaltinis: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/forums/ltf/viewforum.php?f=34

 

Birželio 13-14 d. vyks A. Nykai-Niliūnui ir B. Krivickui skirta konferencija

Birželio 13 ir 14 dienomis,  vyks mokslinė konferencija Alfonsas Nyka – Niliūnas ir Bronius Krivickas: likiminiai kartos pasirinkimai, kurią organizuoja Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Pirmoji konferencijos diena, skirta Nykos – Niliūno kūrybai, vyks Vilniaus universitete. Antroji diena  skirta  Krivicko kūrybos refleksijai  bei kontekstiniams pranešimams, vyks Kaune Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje muziejuje.
Maloniai kviečiame dalyvauti!
Išsamią konferencijos programą galite peržiūrėti ir atsisiųsti čia.
Informacijos šaltinis: http://www.llti.lt/lt/naujienos/621

Lietuvos Respublikos Seime vyko devintoji Lietuvių terminologijos forumo konferencija „Kalbos ir terminologijos technologijos“

2019 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko devintoji Lietuvių terminologijos forumo konferencija „Kalbos ir terminologijos technologijos“. Konferencijų salė televizijos tiltu buvo sujungta su Europos Sąjungos Taryba Briuselyje. Konferencijoje kalbėta ir diskutuota apie lietuvių kalbos ir terminologijos technologijas, duomenų bazes, įrankius ir sistemas, kalbos technologijų perspektyvas, galimybes, poreikius ir pan. Pranešimą apie Lietuvių kalbos institute vykdomą Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos (http://lkiis.lki.lt/) plėtrą ir kuriamas elektronines paslaugas visuomenei skaitė Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė.

Informacijos šaltinis: http://lki.lt/lietuvos-respublikos-seime-vyko-devintoji-lietuviu-terminologijos-forumo-konferencija-kalbos-ir-terminologijos-technologijos/

Maloniai kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūriai ir tyrimai.

Konferencija vyks 2019 m. birželio 7 d. 10 val. Lietuvos Respublikos Seime (Gedimino pr. 53, Vilnius) Konstitucijos salėje (Seimo I rūmai). Plačiau…

Konferencija-seminaras „Gimtoji kalba mokykloje“

Šiaulių universiteto Regionų plėtros institutas, Šiaulių universiteto Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas, leidykla „Lucilijus“, Lietuvių kalbos draugija, Kelmės rajono savivaldybė ir Šiaulių universiteto gimnazija kovo 8 d. kviečia į 8-ąją respublikinę konferenciją-seminarą „Gimtoji kalba mokykloje“.

Konferencijos programa

Informacijnos šaltinis: https://www.facebook.com/LKDRAUGIJA/

Tarptautinė konferencija „XXI a. būtinų kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

2018 m. gruodžio 14 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyks tarptautinė konferencija „XXI a. būtinų kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“.

Daugiau informacijos: http://lklms.lt/

Konferencija „Leonardo Gutausko paratopijos: poezija, proza, dailė“

Lapkričio 28 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute rengiama konferencija „Leonardo Gutausko paratopijos: poezija, proza, dailė“, skirta kūrėjo 80-čiui paminėti. Plačiau…