Pradinis ugdymas

Prano Mašioto skaitymai „Lietuvių vaikų literatūros šimtmetis“

Gruodžio 11 d. Nacionalinėje bibliotekoje vyko Prano Mašioto skaitymai – tradicinis mokslinis-praktinis seminaras, kurį Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas ir IBBY Lietuvos skyrius rengė jau XXIX-ąjį kartą.
Plačiau…

Lietuvos ketvirtokų skaitymo pasiekimai pranoksta tarptautinį vidurkį, rodo naujausias tyrimas

Kaip parodė  paskelbtas PIRLS (angl. Progress in International Reading Literacy Study) tyrimas, Lietuvos ketvirtokų skaitymo pasiekimai per penkerius pastaruosius metus smarkiai pagerėjo – Lietuva iš 26-os šoktelėjo į 16-ą poziciją ir mūsų šalies rezultatas (548 taškai) yra aukštesnis už PIRLS skalės vidurkį (500 taškai).
Plačiau…

Parengta lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“

Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“  yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančią tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

„Mano abėcėlė“  I dalis, II dalis

 

Informacijos šaltinis: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad/med=99/613

Patvirtinti aktualūs dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija patvirtino šiuos dokumentus:

Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (2015-12-21, Nr. V-1308);

Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (2015-12-21, Nr. V-1309).
Plačiau…

Metodinių darbų duomenų bazė

Tai idėjų, naujovių ir gerosios patirties bankas. Tai galimybė paįvairinti savo pedagoginę veiklą, surasti naujų formų ir būdų, siekti nuolatinio profesinės kompetencijos augimo.

Kviečiame pedagogus, dalytis gerąja darbo patirtimi, pristatyti savo pedagoginio darbo patirties pavyzdžius.

Tikimės, kad pedagogai galės ne tik dalintis savo patirtimi, bet ir tiesiogiai išsakyti savo mintis, konsultuotis, patarti vieni kitiems.

Metodinė medžiaga

Metodinė medžiaga „Balsiai E ir Ė“
Metodinė medžiaga „Ilgieji ir trumpieji balsiai I ir Y“
Metodinė medžiaga „Raidės Ė ar IE“

Mokomoji medžiaga „Garsų ir raidžių pasaulyje“

Mokomoji medžiaga „Garsai ir raidės Ųų ir Įį“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė Dd“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė L“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė Oo“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė Rr“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė Vv“
Mokomoji medžiaga „Garsas ir raidė Ėė“

Mokymo priemonė „Abėcėlė“

Abecele A-O
Abecele P-Z

[UPC informacija]