KV Dokumentai

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai

Kvalifikacijos tobulinimo programų akreditaciją reglamentuojantys dokumentai