Kvalifikacija

Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2018 m. rugpjūčio 27–30 d. ir rugsėjo 6 d. ir 12 d. kviečia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į mokymus (viešąsias konsultacijas) „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas“. Tikslas – aktualizuoti ugdymo turinį ir siekti mokytojų dalykinių kompetencijų augimo įgyvendinant Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą. Plačiau…

Kviečiame dalyvauti ugdymo naujovių pristatymuose

Šiandien mokytojai, įgyvendinantys bendrąsias programas, turi būti atviri pokyčiams ir naujovėms, autonomiški, profesionalūs, išmanantys dalykų turinį bei didaktiką, lyderiai, atsakingi mokinių mokymosi vadybininkai, veiksmingų mokymo(si) aplinkų ir situacijų kūrėjai, mokinių mokymosi tyrėjai ir ekspertai.

Plačiau…

Kūrybinės dirbtuvės „Mokykla 2030“ Vilniuje

Kviečiame Jus dalyvauti Kūrybinėse dirbtuvėse „Mokykla 2030“ Vilniuje 2018 m. gegužės 28 dieną. Kodėl svarbu, kad Jūs ateitumėte?

Mes norime išgirsti Jūsų nuomonę apie tai, ką reikia stiprinti, keisti ir tobulinti bei kiekvienam iš mūsų padaryti, kad ateities mokyklos vizija taptų realybe.

Sutikime, kad kiekvienas iš mūsų esame vienaip ar kitaip susiję su mokykla. Galbūt esame buvę mokiniai arba šiuo metu mokomės? Turime draugų, kurie dirba mokytojais? O gal mokykloje mokosi mūsų vaikai ar anūkai?

Pagalvoję, įsitikinsime, kad mes ir esame mokyklos bendruomenės nariai. Tie, kuriems rūpi, kokia mokykla yra, kuriems svarbu, kad ją baigtų brandūs, savarankiški, atsakingi, kritiškai mąstantys, save ir pasaulį kuriantys, pilietiški žmonės. Tikros asmenybės.

Kokia bus ateities mokykla, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. Jūsų nuomonės, siūlymai, įžvalgos ir kritika yra tai, ką norime ne tik išgirsti, bet ir panaudoti kartu kurdami ateities mokyklą.

Renginys vyks VGTU „LinkMenų fabrike“ (Linkmenų g. 28, Vilnius).

Pradžia – 11:00 val.

Kviečiame Jus aktyviai dalyvauti ir registruotis iki š. m. gegužės 24 d.

Programa_Mokykla 2030 2018-05-21

Birželį – vasaros kursai mokytojams

Ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja vasaros kursus bendrojo ugdymo mokytojams, mokyklų vadovams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams. Kursai vyks įvairiuose Lietuvos miestuose, regioniniuose ir nacionaliniuose parkuose. Išsamią informaciją apie apgyvendinimo sąlygas, apmokėjimą ir edukacines erdves rasite prie kiekvienos grupės programos.

zemelapis

Daugiau informacijos apie vasaros kursus : https://sodas.ugdome.lt/viesieji-puslapiai/7600

Kviečiame dalyvauti Vokietijos, Austrijos ir Estijos ugdymo naujovių pristatymuose

Šiandien mokytojai, įgyvendinantys bendrąsias programas, turi būti atviri pokyčiams ir naujovėms, autonomiški, profesionalūs, išmanantys dalykų turinį bei didaktiką, lyderiai, atsakingi mokinių mokymosi vadybininkai, veiksmingų mokymo(si) aplinkų ir situacijų kūrėjai, mokinių mokymosi tyrėjai ir ekspertai. Jie nuolat ieškodami mokosi, bendradarbiauja tarpusavyje, komandose ir tinkluose, reflektuodami profesinę veiklą ir patirtį, tobulina savo kompetencijas.

Plačiau…

Kviečiame į tyrimų pristatymą

2018 m. balandžio 24 d. 13 val. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano g. 2, Vilnius) vyks Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001) metu atliktų tyrimų pristatymas. Pedagogų rengimo kaitos kontekste ypač aktualūs būtinų mokytojui kompetencijų, požiūrio į profesinį augimą klausimai. Atlikti tyrimai buvo orientuoti į mokytojų dalykinių ir bendrųjų kompetencijų turinio ir tobulinimo poreikio aspektus. Plačiau…

Kviečiame į kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginius

2018 m. balandžio 3–6 dienomis penktą kartą Lietuvoje vyksianti kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“ kviečia pradinių klasių, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus į kūrybines dirbtuves „Knygos gimimas“ekspediciją po knygų namus, vaidybinį šokio spektaklį „Mažojo princo istorija“, literatūrinės muzikinės programos „Sãva“ pristatymą, literatūrinės-muzikinės kompozicijos pagal Justino Marcinkevičiaus poetinę dramą „Mindaugas“ pristatymą. Mokytojai turės galimybę susipažinti su įvairiais pasakų sekimo būdais, Aleksandro Puškino kūrinių vertimų istorija, leistis į pažintinę kelionę su Vladislovu Sirokomle, dalyvauti Lietuvos kino centro kino edukacijos veiklų pristatyme ir daugelyje kitų renginių. Iš viso šiais metais į „Menų dūzgių“ sąjūdį įsitraukusių 44 kultūros ir švietimo įstaigų edukatoriai, menininkai ir pedagogai siūlo mokytojams per 60 informacinių, kūrybinių, mokomųjų, kultūrinių renginių.

Renginių kalendorius

Registracija į renginius vyksta portale Ugdymo sodas.

Daugiau apie „Menų dūzges“ skaitykite Naujienlaikrašyje.

upc_violet

Pedagogus (formaliojo ir neformaliojo ugdymo) kviečiame plėtoti žinias apie finansinį ir mokesčių raštingumą

Kviečiame dalyvauti 40 val. akredituotos pedagogų kvalifikacijos programos „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“ dviejų sesijų mokymuose. Plačiau…

„Menų dūzgės“ artėja – kviečiame semtis įkvėpimo!

Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“ – tai kultūros institucijų ir mokytojų sąjūdis, skirtas tobulėti, glaudinti abipusius ryšius, generuoti idėjas, siekiant geresnės kultūros edukacijos ir mokinių mokymosi kokybės.

2018 metų balandžio 3–6 dienomis visoje Lietuvoje „Menų dūzgės“ sujus jau 5-tą kartą. Jose dalyvaus 44 kultūros ir švietimo įstaigos, vyks per 60 informacinių, kūrybinių, mokomųjų, kultūrinių renginių. Plačiau…

Balandžio 4–5 d. Alytuje vyks paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Alytaus miesto savivaldybe ir Alytaus šv. Benedikto gimnazija, balandžio 4–5 d. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje organizuoja švietimo inovacijų parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Parodoje vyks daugiau kaip 100 nemokamų renginių  mokytojams ir mokyklų vadovams, veiks stendai, kuriuose bus pristatomos ugdymo(si) priemonės, įrankiai ir edukacinės programos.

Daugiau apie parodą skaitykite: https://regionine.ugdome.lt/