Įskaitos

2018-2019 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2018-2019 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Informcijos šaltinis: http://nec.lt/22/

2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/22/

Informacija apie 2017 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą

NEC skelbia: „Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiame lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temų pavyzdžius. Remdamiesi statistika ir džiaugdamiesi, kad 2016 m. Nacionalinio egzaminų centro pasiūlytas temas su tais pačiais ar kitais autoriais rinkosi tik apie 16 proc. įskaitą laikiusių mokinių, o visi kiti temas formulavo patys, pateikiame tuos pačius temų formulavimo pavyzdžius ir 2017 metams.“
Plačiau…

Informacija apie lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą

NEC informuoja, kad duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temų pavyzdžiai ir rekomendacijos, kaip sudaryti minėtas temas.
Plačiau…

Informacija dėl Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos

Skelbiame pakeistą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą. Nuo ankstesnės ji skiriasi tuo, kad mokiniai su mokytojais patys sudarys savo temas. Jas suformuluoti bus galima ir remiantis Nacionalinio egzaminų centro pavyzdžiais, kurie iki sausio 15 dienos bus pateikiami duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Mokinys, konsultuodamasis su mokytoju, remdamasis įvairiais šaltiniais, rengs temos medžiagą ir kalbos planą, kurį pristatys mokytojui ne vėliau kaip prieš savaitę iki įskaitos. Šis rengimasis kalbai bus vertinamas, mokinio kalbos planas bus pridedamas prie įskaitos vertinimo protokolo.
Plačiau…

Skelbiamos 2015 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temos

2015 metų kovo 30 – balandžio 1 dienomis vyks lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Pagal 2011 metų liepos 1 dieną Švietimo ir mokslo ministro įsakymu (Nr. V-1197) patvirtintą Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programą, įskaita yra privaloma mokiniams, kurie nori baigti vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programą.

Plačiau…

Skelbiamos 2014 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos temos

  • 2014 metų kalbų įskaitų nuostatai 
  • Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa  1 priedas  2 priedas 
  • 2014 m. lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymo instrukcija