Vidurinis ugdymas

Privalomi bei konteksto autoriai, kūriniai 

Lietuvių kalbos vadovėlių apžvalga 

[šaltinis: Lituanistų avilys. Prieiga per internetą: http://smm.vma.emokykla.lt]

VIDURINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS: KALBOS