Bendra informacija

Sveiki sulaukę šventų Velykų!

velykutis

Plačiau…

NEC skelbia Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo ir Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašo projektus

NEC portale rašoma: „Skelbiame Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo ir Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų) tvarkos aprašo projektus. Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo paskirtis – apibrėžti nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų tikslus, uždavinius, organizavimą, vykdymą, vykdytojus, surinktos informacijos panaudojimą. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašas (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų)  reglamentuoja mokinių gimtosios kalbos (skaitymo ir rašymo), matematikos, pasaulio pažinimo, gamtamokslinio ugdymo ir socialinio ugdymo pasiekimų patikrinimus pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose, kurių visuma, kartu su atitinkamomis duomenų apdorojimo ir informavimo priemonėmis, vadinama Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu (NMPP“.
Plačiau…

Zita Nauckūnaitė. Lietuvių kalbos mokymas

Pranešimas iš seminaro lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas(is) 5-10 klasėse“
Doc. dr. Zita Nauckūnaitė „Lietuvių kalbos mokymas: kaip dirbti pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą“.
Plačiau…

Tarptautinė teatro diena

Teatro diena
Plačiau…

Lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo mokymo gerinimo priemonių planas 2013– 2016 metams

ŠMM viceministrės G. Krasauskienės vadovaujama darbo grupė, sudaryta iš visų lituanistika suinteresuotų akademinės bendruomenės ir visuomeninių organizacijų atstovų, sudarė mokinių bendrojo (rašymo ir skaitymo) ir kultūrinio raštingumo priemonių planą.
Plačiau…

Pristatoma stilistikos metodinė priemonė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

Kovo 20 – balandžio 1 dienomis vyko seminarai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų darbų vertintojams dešimtyje Lietuvos miestų. Seminaro dalyviai supažindinami su informacija apie bandomojo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatus, analizuojama patikslinta 2014 metų brandos egzamino vertinimo instrukcija, aptariami rašinių turinio vertinimo probleminiai aspektai, pristatoma parengta stilistikos metodinė medžiaga.

LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO 2010-2014 METŲ STRATEGIJA   PRIEDAS 

2014-ieji — Kristijono Donelaičio metai

Donelaitis

Kristijono Donelaičio metus pradėjome sausio 1 d. paminėdami poeto 300-ąjį gimtadienį!

Plačiau…