PUPP informacija

Patvirtinti 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

2019 m. rugpjūčio 29 d. švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino 2019-2020 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščius. Rengiant tvarkaraščius buvo atsižvelgta į:

  • mokinių poreikius, ugdymo proceso mokyklose trukmę,
  • mokyklų patalpų ir mokytojų užimtumą,
  • egzaminuojamo dalyko specifiką, egzamino struktūrą, trukmę, paklausą, naudojamas technologines priemones, žmogiškuosius išteklius,
  • bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas datas (pagal galimybes stengėmės atsižvelgti į stojančiųjų ir į užsienio šalių aukštąsias mokyklas poreikius),
  • pasirengimo egzaminams, egzaminų vykdymo ir darbų vertinimo procesų tarpusavio dermę,
  • galimybes pateikti vertinimo rezultatus,
  • besirenkančiųjų skaičių, rinkimosi kitimo tendencijas.

Dėkojame visiems šių procesų dalyviams ir tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nec.lt bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.

Atsisiųsti tvarkaraštį.

Atsisiųsti PUPP tvarkaraštį

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/969/

Paskelbti 2019-2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių projektai

Paskelbti 2019-2020 mokslo metų įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atnaujintus tvarkaraščių projektus.  Tvarkaraščiai koreguoti atsižvelgus į gautus pasiūlymus ir galimybes. Dėkojame visiems, rašiusiems pastabas, teikusiems siūlymus, nuomones  ir argumentus.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/967/

SKELBIAMAS SVARSTYTI 2019-2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIŲ PROJEKTAS

Teikiame svarstyti 2019-2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų tvarkaraščių projektą. Tvarkaraščiai rengti atsižvelgiant į:
1) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų programas,
2) pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdančių mokyklų ugdymo planus,
3) konkrečius brandos egzaminus pasirenkančiųjų skaičių,
4) pasirengimo vykdyti konkrečius brandos egzaminus ypatybes.

Kviečiame iki rugpjūčio 10 dienos pareikšti savo nuomones, teikti pastabas ir pasiūlymus, kurių pagrindu būtų galima tvarkaraščius tobulinti, e. paštu centras@nec.lt. Be to, prašytume pareikšti nuomones dėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymo tvarkaraščio projekte nurodytų galimų egzamino vykdymo dviejų skirtingų datų.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/

Informacija apie lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų ataskaitas

Kaip ir kasmet, siūlome mokykloms gauti lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų ataskaitas.

Birželio 25 – liepos 15 d. visoms mokykloms sudarytos galimybės įvesti savo mokinių detalius rezultatus. Informacija su nuoroda į rezultatų suvedimo rubriką yra duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Ataskaitos mokykloms bus išsiųstos rugsėjo mėn.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/952/

Mokyklose skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo rezultatai

2019 metų birželio 12 d. mokyklose skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatai. Pasiekimų patikrinimą sudaro trys dalys – viena dalis žodžiu ir dvi dalys raštu. Mokiniai iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba ir mokiniai iš mokyklų tautinių mažumų mokomąja kalba atliko tas pačias užduotis, jų vertinimo kriterijai buvo taip pat vienodi. Iš viso šiame patikrinime dalyvavo 23 473 mokiniai.  Plačiau…

Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymą

Gegužės 24 ir 27 dienomis bendrojo ugdymo mokyklų visi dešimtos (gimnazijų antros) klasės mokiniai dalyvauja lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalyse raštu.

Atkreipiame dėmesį, kad lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalių raštu vertinimo instrukcijos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiamos po kiekvienos dalies.

Pasiekimų patikrinimų rezultatai, susumavus dalies žodžiu ir dalių raštu mokinio gautus taškus, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 79 punktu, bus paskelbti per 13 darbo dienų.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/932/

Pristatomas 2018–2019 m. m. NEC organizuojamų pasiekimų patikrinimų bendras tvarkaraštis

Mokyklų patogumui pristatomas visų šiais mokslo metais Nacionalinio egzaminų centro organizuojamų pasiekimų patikrinimų bendras tvarkaraštis. Į jį įtraukti ir brandos egzaminai, ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP), ir nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), ir tarptautiniai tyrimai, konkursai bei bandomieji elektroniniai testavimai. Plačiau…

PATVIRTINTI 2018-2019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

Pirmą kartą brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai patvirtinti dar iki mokslo metų pradžios – 2018 m. rugpjūčio 30 ir 31 dienomis švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė patvirtino 2018-2019 mokslo metų įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius. Plačiau…

Paskelbtas pakartotinio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

2018 m. pakartotinio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/832/

Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymą

Gegužės 28 ir 29 dienomis bendrojo ugdymo mokyklų visi dešimtos (gimnazijų antros) klasės mokiniai dalyvauja lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalyse raštu.

Atkreipiame dėmesį, kad lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalių raštu vertinimo instrukcijos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS bus paskelbtos po kiekvienos dalies.

Pasiekimų patikrinimų rezultatai, susumavus dalies žodžiu ir dalių raštu mokinio gautus taškus, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 79 punktu, bus paskelbti per 13 darbo dienų.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/816/