Bendra informacija

Įvyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas

Birželio 2 d. įvyko visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Šį brandos egzaminą šiais metais laikė daugiau kaip 30,5 tūkst. abiturientų. Vieni jų laikė mokyklinį, kiti – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Plačiau…

Skelbiamas vaizdo įrašas, skirtas pasirengti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymui

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine kandidatai galės naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais.

Kviečiame dar kartą susipažinti su informacija, kuri buvo pateikta 2018 metų gegužės 29 d. „Mokytojo TV“ transliacijoje. Joje pristatėme du svarbius klausimus – apie vykdymo patalpoje naudojamų kompiuterių paruošimą ir naudojimąsi per egzaminą elektronine chrestomatija. Pirmosios dalies informacija yra aktuali už egzamino organizavimą ir vykdymą atsakingiems asmenims, antroji – egzaminą laikantiems kandidatams. Antroji vaizdo įrašo dalis prasideda nuo 27 min. Joje pristatoma informacija apie tai, kokia yra elektroninės chrestomatijos struktūra, kiek laiko kandidatams skirta naudotis kompiuteriu, taip pat pabrėžiama, kad per egzaminą kandidatams sudaroma galimybė pasinaudoti kompiuteriu.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/820/

Skelbiame lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymo reikalavimus

Birželio 2 d. vyks visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikyti registravosi 18 602 kandidatai. Egzaminas bus vykdomas 171 Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtame centre. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą registravosi laikyti 11 996 kandidatai.

Tą pačią dieną bus vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinis brandos egzaminas.

Siūlome susipažinti su lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/819/

Artėjant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminui

Birželio 2 d. vyks lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Šį privalomą brandos egzaminą šiemet laikys daugiau kaip 30,5 tūkst. abiturientų. Vieni jų laikys mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, kiti – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Tikime, kad kiekvienas jam pasirengė kaip galėdamas geriausiai. Plačiau…

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymas“

mokytojotv

Š. m. gegužės 29 d. (antradienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymas“. Plačiau…

NEC informacija dėl valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino

Gerbiami Kolegos,

Primename, kad šiais metais per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą mokiniai galės naudotis privalomų programos autorių suskaitmenintais kūriniais. Nacionalinis egzaminų centras šiuos kūrinius buvo pateikęs mokykloms tam, kad lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ir mokiniai galėtų susipažinti su jų formatu.

Atkreipiame dėmesį, kad šie suskaitmeninti kūriniai parengti naudojantis elektronine chrestomatija, sudaryta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Todėl kūrinių ar ištraukų, kurių nėra minėtoje chrestomatijoje, nėra pateikiama ir egzaminui. Taip pat pateikiami tik tie užsienio autorių kūrinių vertimai, kurie yra šioje chrestomatijoje.

Primename, kad per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą kompiuteriai bus atjungti nuo interneto tinklo, o šaltiniuose bus pateikiami tik privalomų programos autorių kūriniai – jokios papildomos informacijos, pvz.: autorių biografijų, kritikos straipsnių ir pan., juose nebus.  Taip pat mokiniai dažnai klausia, ar per egzaminą jie galės prie kompiuterio eiti su juodraščiu ar švarraščiu ir į jį nusirašyti reikiamą citatą. Primename, kad šie šaltiniai tam ir pateikiami, kad mokiniai jais naudotųsi, tikrindamiesi rūpimą informaciją (citatas, siužeto dalykus ir pan.), ją įsimindami ar užsirašydami.

Prašome Jūsų supažindinti mokinius su šia informacija ir linkime sėkmės baigiant šių mokslo metų darbus.

Nacionalinis egzaminų centras

Dėl lietuvių kalbos ir literatūros egzamine naudojamų suskaitmenintų privalomų programos autorių kūrinių

2018 metų balandžio 16–20 dienomis duomenų perdavimo sistemoje KELTAS skelbiami suskaitmeninti privalomų programos autorių kūriniai, kuriais mokiniai galės naudotis per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Mokyklų administracija ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai turėtų sudaryti galimybę mokiniams susipažinti su šių kūrinių formatu.

Mokiniai per lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą galės naudotis privalomų programinių autorių kūriniais, pateiktais elektroniniu formatu. Kiekvienai 14 kandidatų grupei bus skiriami ne mažiau kaip du kompiuteriai. Kompiuteryje bus galima rasti autorių kūrinius ir tai, kas svarbu, pasižymėti užduoties sąsiuvinyje. Pradėti naudotis kompiuteriu kandidatas galės praėjus valandai nuo egzamino pradžios. Kiekvienas kandidatas, kol iki egzamino pabaigos liks pusantros valandos, galės naudotis kompiuteriu vieną kartą ne ilgiau kaip 20 minučių arba du kartus ne ilgiau kaip po 10 minučių. Likus iki egzamino pabaigos pusantros valandos, jei kandidatas kompiuteriu nepasinaudojo ar pasinaudojo tik 10 minučių, jis kompiuteriu galės pasinaudoti tik vieną kartą ir ne ilgiau kaip 10 minučių. Kaip ir anksčiau, bus galima naudotis Dabartinės lietuvių kalbos žodynu ir dvikalbiais žodynais.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/802/

Brandos darbo pristatymas ir vertinimas

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Brandos darbo pristatymas ir vertinimas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Asta Ranonytė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėja; Jolanta Pauliukienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė.
Ugdymo plėtotės centras.
2018 m. kovo 28 d., Vilnius.
Filmavo Vytautas Čeikus, montavo Živilė Gapšienė.

mokytojotv

Atmintinėje abiturientams – viskas apie 2018 m. brandos egzaminus ir stojamuosius

Švietimo ir mokslo ministerija išleido knygelę apie 2018 m. brandos egzaminus, abiturientams žinotinas datas, priėmimą į profesinio mokymo įstaigas ir aukštąsias mokyklas šiemet.
Plačiau…

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymas

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ tiesioginės vaizdo transliacijos „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymas“ vaizdo įrašas. Transliacijoje dalyvavo dr. Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus metodininkė; Teresė Blaževičienė, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotoja.
Plačiau…