Mokymas

Sveiki sulaukę šventų Velykų!

velykutis

Plačiau…

NEC skelbia Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo ir Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašo projektus

NEC portale rašoma: „Skelbiame Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo ir Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų) tvarkos aprašo projektus. Mokinių pasiekimų tyrimų vykdymo tvarkos aprašo paskirtis – apibrėžti nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų tikslus, uždavinius, organizavimą, vykdymą, vykdytojus, surinktos informacijos panaudojimą. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkos aprašas (diagnostinio vertinimo ir standartizuotų testų)  reglamentuoja mokinių gimtosios kalbos (skaitymo ir rašymo), matematikos, pasaulio pažinimo, gamtamokslinio ugdymo ir socialinio ugdymo pasiekimų patikrinimus pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose, kurių visuma, kartu su atitinkamomis duomenų apdorojimo ir informavimo priemonėmis, vadinama Nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu (NMPP“.
Plačiau…

Patvirtinti aktualūs dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija patvirtino šiuos dokumentus:

Dėl geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“ (2015-12-21, Nr. V-1308);

Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ (2015-12-21, Nr. V-1309).
Plačiau…

Zita Nauckūnaitė. Lietuvių kalbos mokymas

Pranešimas iš seminaro lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas(is) 5-10 klasėse“
Doc. dr. Zita Nauckūnaitė „Lietuvių kalbos mokymas: kaip dirbti pagal atnaujintą Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą“.
Plačiau…

Tarptautinė teatro diena

Teatro diena
Plačiau…

Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektas

Kviečiame susipažinti su atnaujintos Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektu.
Plačiau…

Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektas (III aktuali redakcija)

Kviečiame susipažinti su atnaujintos Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektu.
Plačiau…

Etnografinių regionų metai. Gyvoji kalba. Mažoji Lietuva. Pamarys. Tarmė ir tautinis kostiumas

Kelionė po Mažąją Lietuvą. Šį kartą šišioniškiai pristatys lietuvininkų tautinį kostiumą. Taip pat sužinosite apie vien tik pamariui būdingą žvejybą plokščiadugniu buriniu laivu — kurėnu bei apie itin savotišką, šiame krašte klestėjusį verslą – varnų gaudymą maistui.
Plačiau…

Lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo mokymo gerinimo priemonių planas 2013– 2016 metams

ŠMM viceministrės G. Krasauskienės vadovaujama darbo grupė, sudaryta iš visų lituanistika suinteresuotų akademinės bendruomenės ir visuomeninių organizacijų atstovų, sudarė mokinių bendrojo (rašymo ir skaitymo) ir kultūrinio raštingumo priemonių planą.
Plačiau…

10 naudingiausių mobiliųjų programėlių mokiniams ir mokytojams

Išmanieji telefonai, kompiuteriai ar planšetės tapo neatsiejamais šiandieninių vaikų gyvenimo palydovais. Technologijų pasaulio čiabuviais vadinamą jaunąją kartą vis sunkiau sudominti tradicinėmis mokymo priemonėmis – spalvoti ekranai mokinius masina labiau nei kreida ir lenta.

Plačiau…