Bendra informacija

Apie ilgesio aidą ir „Vilnies“ mokyklą…

„Švietimo naujienos“ turi bičiulių svečiose šalyse. O užsimezgė tos bičiulystės per lituanistines, šeštadienines ar sekmadienines mokyklas, kurios dažniausiai vadinamos mokyklėlėmis. Bet iki šių metų rugsėjo jokie bičiulystės saitai nesiejo mūsų leidinio su vienintele lituanistine mokykla Brazilijoje, „Vilnimi“, kol šį rugsėjį mokytojauti ten neišvyko Vilniaus universiteto klasikinės filologijos absolventė Miglė STASIULIONYTĖ, kuri prieš išvykdama pažadėjo interviu „Švietimo naujienoms“. Kai tik apšils…
Plačiau…

Lietuvių kalbos mokytojai pamažu stumiami iš Karaliaučiaus srities mokyklų

Mokyti vaikų lietuvių kalbos į Rusijai priklausančią Karaliaučiaus sritį vykdavę Lietuvos mokytojai pastaruoju metu susiduria su vis didesnėmis kliūtimis, jiems nebeišduodamos darbo vizos. Lietuvos politikai nuogąstauja, kad iš šio krašto stumiama lietuvybė.
Plačiau…

Pirmą kartą paskirta lituanistinio švietimo mokytojo premija – ji atiteko Gruzijoje dirbančiam lietuviui

Švietimo ir mokslo ministerija pirmą kartą skiria premiją lituanistinio švietimo mokytojui (dėstytojui), dirbančiam ne Lietuvoje. Pirmuoju laureatu išrinktas Gruzijos technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas ir lietuvių kalbos dėstytojas prof. Vidas Kavaliauskas.
Plačiau…

Parengta lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“

Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė „Mano abėcėlė“  yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančią tautinės mažumos kalba. „Mano abėcėlė“ padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.

„Mano abėcėlė“  I dalis, II dalis

 

Informacijos šaltinis: https://duomenys.ugdome.lt/?/mm/prad/med=99/613

Skelbiamas konkursas užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams finansuoti 2018 m.

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams finansuoti 2018 metais. Konkurso tikslas – skatinti užsienio lietuvius, lietuvių kilmės užsieniečius ir užsieniečius mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos valstybės istorijos, kultūros, pažinti Lietuvos dabartį, taip pat sudaryti sąlygas saviraiškai lietuvių kalba, stiprinti ir puoselėti lietuvybę.

Kvietimas teikti paraiškas

Projektų konkurso tvarkos aprašas

Paraiškos forma

 

Informacijos šaltinis: http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/skelbiamas-konkursas-uzsienio-lietuviu-neformaliojo-lituanistinio-svietimo-projektams-finansuoti-2018-m

 

Brazilijoje gyvenančius tautiečius mokanti lietuvė: kalba yra raktas į kultūrą

Lituanistinė mokykla „Vilnis“ – šiuo metu vienintelė mokykla Brazilijoje, mokanti suaugusius žmones lietuvių kalbos. Deja, kol kas norinčių išmokti šią kalbą entuziastų neatsirado labai daug. Dauguma jų trečios ar ketvirtos kartos lietuvių palikuonys. Kalbamės su šioje mokykloje dirbančia mokytoja Migle Stasiulionyte apie sprendimą išvykti dirbti į Braziliją ir tolimame krašte mokyti gyvenančius lietuvių kilmės žmones.
Plačiau…

Kviečiame skaityti svetainę www.lietuva.lt/vaikams

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį svetainėje www.lietuva.lt sukurtas atskiras skyrelis mokiniams. Jame trumpai pristatomi svarbiausi Lietuvos istorijos faktai, kultūros, sporto pasiekimai, pabrėžiamas kiekvieno piliečio indėlis į valstybės gyvenimą.
Plačiau…

LEU HUF kvalifikaciją kelia užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai

Lietuvių ir lyginamosios literatūros katedros dėstytojai skaito paskaitas apie lietuvių literatūrą 2017 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 29 d. Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro surengtuose mokymuose lietuviškų mokyklų lietuvių kalbos mokytojams iš Austrijos, Baltarusijos, Danijos, Islandijos, Ispanijos, Lenkijos, Norvegijos, Rusijos, Ukrainos mokyklų.
Plačiau…

Lietuviškų šaknų turintys rusai: Lietuva kitokia nei ją rodo Rusijos televizija

Lietuva kitokia nei ją rodo Rusijos televizija – sako į stovyklą Molėtų rajone atvykę lietuviškų šaknų turintys rusai, daugiausia tremtinių palikuonys. Anot jų, Lietuva vaizduojama kaip rusams nedraugiška valstybė. Savo akimis išvydę protėvių žemę kai kurie tremtinių vaikai planuoja siekti Lietuvos pilietybės ir kraustytis į Lietuvą. Prasitaria, kad būgštauja tik vieno – kaip reikės išmokti gražią, bet nelengvai įkandamą lietuvių kalbą.
Plačiau…

Panevėžyje vieši Airijos lituanistinės mokyklos delegacija

Šiandien Panevėžio miesto mero pavaduotojas Petras Luomanas priėmė Airijos Kavano miesto lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ delegaciją.
Plačiau…