Bendra informacija

Kviečiame į konferenciją „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“

Lietuvos Respublikos Seimas, Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lituanistų sambūris ir Etninės kultūros globos taryba kviečia Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojus į konferenciją „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“, kuri vyks 2018 m. spalio 12–13 dienomis.
Plačiau…

EUPL konkursas: balsuokite už savo mėgstamiausią pasakojimą

Europos Sąjungos literatūros premija švenčia dešimtmetį. Ta proga organizuojamas susitikimų su premijos laimėtojais turas, o taip pat – trumposios prozos konkursas, kuriam savo specialiai sukurtus tekstus galėjo siųsti visi ES literatūros premijos laureatai.
Plačiau…

Seinuose bus pastatytas Antano Baranausko atminimo ženklas

Memorialinio ženklo skulptūrinis eskizas.

Rugsėjo 1-ąją Seinuose (Lenkija), kai bus minimas Seinų vyskupijos 200 metų jubiliejus, prie Vyskupų rūmų bus atidengtas memorialinis ženklas buvusiam Seinų vyskupui Antanui Baranauskui atminti. Šio ženklo atsiradimą organizuojantis A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus kol kas seka, kaip kūrinys gimsta skulptoriaus Mariaus Zavadskio dirbtuvėse.

Metalo liejinyje – atverstoje knygoje – bus įrašytas poemos „Anykščių šilelis“ fragmentas lietuvių ir lenkų kalbomis bei liudijimas apie tai, jog Vyskupų rūmai buvo paskutinioji A. Baranausko veiklos ir gyvenimo vieta.

Informacijos šaltinis: http://www.baranauskas.lt/lt/left/naujienos/2018-ieji-muziejuje/

Lituanistinės mokyklos užsienyje ieško pedagoginių darbuotojų

Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja konkursą lituanistinio švietimo vykdytojų rėmimui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. (su galimybe pratęsti) šiose formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo mokyklose užsienyje.

Informacijos šaltinis: http://www.smm.lt/uploads/documents/konkursai/kiti_konkursai/Konkursas%202018-2019%20m_m_20180713.pdf

Užsienio lietuvių forumo „Lituanistinio švietimo pamokos: šimtmečių jungtys“ medžiaga

Kviečiame susipažinti su birželio 26-28 d. vykusio užsienio lietuvių bendruomenių švietimo tarybų pirmininkų, lituanistinio švietimo įstaigų atstovų ir lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojų forumo „Lituanistinio švietimo pamokos: šimtmečių jungtys“ medžiaga.

Informacijos šaltinis:
https://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/seminaro%20prane%C5%A1imai_tinklapiui%20Vilnius20171002.pdf

 

Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Prarastojo rojaus atgavimas

Alfonso Nykos-Niliūno (tikr. Alfonsas Čipkus, 1919–2015) vardas plačiai žinomas Lietuvos kultūros ir literatūros pasaulyje. Vienas iškiliausių modernių lietuvių poetų, reikliausias literatūros kritikas, spalvingiausias bei įžvalgiausias memuaristas, pasaulinės literatūros klasikų kūrinių vertėjas, praeitais metais sugrįžo į savo išsvajotąją Uteną. 2017-aisiais šių eilučių autorė iš Amerikos parvežė dvi kuklias urnas su rašytojo A. Nykos-Niliūno ir jo žmonos dailininkės Aleksandros Laucevičiūtės palaikais. Vėliau į laidotuves atskridusi jų duktė Berenika Čipkus atvežė jauniausiojo brolio Aristido Horacijaus pelenus. Tais pat metais, birželio 27-ąją, Utenoje įvyko privačios laidotuvės, tokios, kokių pageidavo pats rašytojas. Jomis rūpinosi šių eilučių autorė kartu su poeto sūnėnu Šarūnu Traneliu. Įvykdėme rašytojo priešmirtinį norą atgulti amžino poilsio šalia tėvų – Veronikos ir Adomo bei anksti mirusio brolio Juozo. Liepos 15 d. minint rašytojo 99-ąsias metines, brolio Stasio ir jo anūko Mariaus rūpesčiu buvo sutvarkytas rašytojo kapas.
Daugiau skaitykite: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-07-20-prarastojo-rojaus-atgavimas/170941

Skaitykite nemokamai: išleistas pirmas žurnalo apie literatūrą „Knygų vaikai“ numeris

Žurnalo „Knygų vaikai“ viršelis

Rašytojo Tomo Dirgėlos iniciatyva virto realybe – išleistas pirmas internetinio žurnalo apie vaikų literatūrą „Knygų vaikai“ numeris. Jį galima skaityti nemokamai. Plačiau…

Pasaulio lietuvių bendruomenė renkasi į XVI Seimą

Liepos 9–11 dienomis, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) nariai iš 35 šalių renkasi į XVI Seimą Vilniuje. Renginys vyks Seimo Konferencijų salėje (III rūmai). Plačiau…

Liepos 9 d.: diskusija „Kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas?“

Pasaulio lietuvių universitetas (VDU) ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovai kviečia pasvarstyti, kokias pasaulio lietuvių jaunimo grupes galėtume išskirti stebėdami, kaip kinta mūsų diasporinė sąmonė. Apskritojo stalo diskusijoje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje kartu ieškosime atsakymų į klausimus, kiek globalūs ir atviri esame ir kiek užtvarų išnyra tarp tų, kurie pasklidę po pasaulį, ir tų, kurie gyvena savo gimtinėje; kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas; kokia Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos misija, ir kt. Plačiau…

Seimas patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gaires

Seimas priėmė Seimo nutarimą „Dėl Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairių“ (projektas Nr. XIIIP-2069(2), kuriuo nutarta patvirtinti pagrindinius artimiausių 5 metų valstybinės lietuvių kalbos politikos principus, tikslus, uždavinius bei jų sprendimo būdus ir valstybinės kalbos būklės pažangos kriterijus. Plačiau…