Bendra informacija

Virginija Babonaitė-Paplauskienė. Prarastojo rojaus atgavimas

Alfonso Nykos-Niliūno (tikr. Alfonsas Čipkus, 1919–2015) vardas plačiai žinomas Lietuvos kultūros ir literatūros pasaulyje. Vienas iškiliausių modernių lietuvių poetų, reikliausias literatūros kritikas, spalvingiausias bei įžvalgiausias memuaristas, pasaulinės literatūros klasikų kūrinių vertėjas, praeitais metais sugrįžo į savo išsvajotąją Uteną. 2017-aisiais šių eilučių autorė iš Amerikos parvežė dvi kuklias urnas su rašytojo A. Nykos-Niliūno ir jo žmonos dailininkės Aleksandros Laucevičiūtės palaikais. Vėliau į laidotuves atskridusi jų duktė Berenika Čipkus atvežė jauniausiojo brolio Aristido Horacijaus pelenus. Tais pat metais, birželio 27-ąją, Utenoje įvyko privačios laidotuvės, tokios, kokių pageidavo pats rašytojas. Jomis rūpinosi šių eilučių autorė kartu su poeto sūnėnu Šarūnu Traneliu. Įvykdėme rašytojo priešmirtinį norą atgulti amžino poilsio šalia tėvų – Veronikos ir Adomo bei anksti mirusio brolio Juozo. Liepos 15 d. minint rašytojo 99-ąsias metines, brolio Stasio ir jo anūko Mariaus rūpesčiu buvo sutvarkytas rašytojo kapas.
Plačiau…

Skaitykite nemokamai: išleistas pirmas žurnalo apie literatūrą „Knygų vaikai“ numeris

Žurnalo „Knygų vaikai“ viršelis

Rašytojo Tomo Dirgėlos iniciatyva virto realybe – išleistas pirmas internetinio žurnalo apie vaikų literatūrą „Knygų vaikai“ numeris. Jį galima skaityti nemokamai. Plačiau…

Pasaulio lietuvių bendruomenė renkasi į XVI Seimą

Liepos 9–11 dienomis, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) nariai iš 35 šalių renkasi į XVI Seimą Vilniuje. Renginys vyks Seimo Konferencijų salėje (III rūmai). Plačiau…

Liepos 9 d.: diskusija „Kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas?“

Pasaulio lietuvių universitetas (VDU) ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovai kviečia pasvarstyti, kokias pasaulio lietuvių jaunimo grupes galėtume išskirti stebėdami, kaip kinta mūsų diasporinė sąmonė. Apskritojo stalo diskusijoje Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje kartu ieškosime atsakymų į klausimus, kiek globalūs ir atviri esame ir kiek užtvarų išnyra tarp tų, kurie pasklidę po pasaulį, ir tų, kurie gyvena savo gimtinėje; kas šiandien yra pasaulio lietuvių jaunimas; kokia Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos misija, ir kt. Plačiau…

Seimas patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gaires

Seimas priėmė Seimo nutarimą „Dėl Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairių“ (projektas Nr. XIIIP-2069(2), kuriuo nutarta patvirtinti pagrindinius artimiausių 5 metų valstybinės lietuvių kalbos politikos principus, tikslus, uždavinius bei jų sprendimo būdus ir valstybinės kalbos būklės pažangos kriterijus. Plačiau…

L. Linkevičius: visi esame Lietuvos vaikai, galintys kurti geresnę mūsų šalies ateitį

36492370_10216586269950468.jpg

Liepos 1 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pasveikino Vilniaus miesto Rotušės aikštėje susirinkusius iš viso pasaulio atvykusius lietuvius, dalyvaujančius Pasaulio lietuvių bendruomenės šventėje „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą!“, skirtoje paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Plačiau…

Užsienio lietuvių forumas „Lituanistinio švietimo pamokos: šimtmečių jungtys“

Birželio 26 d. 9 val. Vilniuje (viešbutis „Amberton“, L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1, Vilnius) prasideda užsienio šalių lietuviškų mokyklų vadovų, lietuvių bendruomenių švietimo tarybų pirmininkų,  lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojų forumas „Lituanistinio švietimo pamokos: šimtmečių jungtys“. Į forumą, kuris skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, atvyksta arti šimto dalyvių iš įvairių šalių.

Juos pasveikins Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas, apie Nepriklausomybės akto radimo peripetijas papasakos prof. Liudas Mažylis, diskusijų grupėse diskutuos dr. Norbertas Černiauskas, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas, prof. Vidas Kavaliauskas iš Sakartvelo technikos universiteto, doc. dr. Liutauras Degėsys ir kt. Forumą organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Užsienio lietuvių bendruomenių švietimo tarybų pirmininkų, lituanistinio švietimo įstaigų atstovų ir lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojų forumo „Lituanistinio švietimo pamokos: šimtmečių jungtys“ (2018 m. birželio 26-28 d. Vilnius) programa.

Informacijos šaltinis: http://www.smm.lt/web/lt/renginiai/savaitesrenginiai/uzsienio-lietuviu-forumas

Pasaulio lietuvių bendruomenė kviečia į renginį „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą!“

Plačiau…

Amerikos lietuvių darbai Lietuvai per šimtmetį

Lietuvos edukologijos universiteto profesoriaus Juozo Skiriaus parašytoje monografijoje „JAV lietuvių darbai Lietuvai 1918–2018 metais“, remiantis Lietuvos ir JAV lietuvių archyviniais dokumentais, periodine spauda, atsiminimais ir gausia literatūra, nušviečiami JAV lietuvių atlikti darbai Lietuvai 1918–2018 m.

Daugiau skaitykite: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-06-18-amerikos-lietuviu-darbai-lietuvai-per-simtmeti/170445

Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos konkursas

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą 2018 m. lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijai gauti. Premijos skyrimo tvarka nurodyta Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašo (pridedama) 42–46 punktuose. 2018 m. numatoma skirti vieną 50 bazinių socialinių išmokų dydžio lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premiją.

Kviečiame teikti kandidatus lituanistinio švietimo premijai gauti.

  1. Informacija dėl Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premijos
  2. Prašymo svarstyti kandidatūrą pavyzdys
  3. Asmenų, vykdančių ar vykstančių vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje rėmimo ir skatinimo tvarkos aprašas

Informacijos šaltinis:  http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/lituanistinio-svietimo-mokytojo-destytojo-premijos-konkursas