Bendra informacija

Dalijanti lietuvių kalbos komuniją

Vilma Leonavičienė, Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Lietuvių kalbos ir kultūros centro (LKKC) vadovė, penkiolika metų moko į mūsų šalį atvykusius užsieniečius lietuvių kalbos. Savo pašaukimą ji aiškino kalbininko Vytauto Kardelio filosofine idėja: žodis „komunikacija“ kilęs iš žodžio „komunija“ – tai yra veiksmas, kai su kitais dalijiesi savo kalba, nesvarbu, kokia tavo odos spalva, religija ar šalies klimatas.
Plačiau…

Lietuviški lobiai nyksta užsienyje

Užsienio valstybėse, kuriose gyveno ir tebegyvena mūsų tautiečiai, yra sukaupta nemažai išliekamąją vertę turinčio lietuviško dokumentinio paveldo. Tačiau konstatuojama, kad nemažai šio mūsų tautos turto pamažu nyksta.
Plačiau…

Adolfo Ramanausko-Vanago metai. Virtuali paroda „Gyvenimu liudijęs laisvę“

Beveik dešimt metų – iki 1953 m. – trukusiame ginkluotame partizaniniame kare subrendo ir Pietų Lietuvos srities partizanų vado, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signataro, LLKS gynybos pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago kaip partizanų organizatoriaus, sąmoningo kovotojo ir vado talentas, tvirtas įsitikinimas pasirinkto sunkaus ir pavojingo laisvės kovotojo kelio tikslingumu, teisingumu ir teisėtumu. A. Ramanauskas-Vanagas, Pietų Lietuvos srities partizanų laikraščio „Partizanas“ 1950 m. rugsėjo 28 d. numeryje publikuotame straipsnyje „Pogrindžio prasmė“, rašė: „Pogrindis yra visos tautos teisingiausias valios reiškėjas pasaulio akyse, pogrindžio veikimas, kova su priešu yra lyg demonstravimas visam pasauliui, jog Lietuva nesutinka būti bolševikinė, jog ji pasiryžusi kautis žūtbūtinę kovą, norėdama išsivaduoti iš okupacijos jungo. Pogrindis – tai organizuota geriausių tautos sūnų ir dukrų kova ir protestas prieš smurtą“.
Plačiau…

Lietuvių autorius verčiantys italai: Lietuva yra mano gyvenimo dalis, lietuvių kalba – tai vieta, kurioje man gera

Maišydami Romos gatvėmis ir žvalgydamiesi nuo vienos barokinio namo sienos prie kitos su viltimi perskaityti reikalingos gatvės pavadinimą, italai, lietuvių kalbos tyrinėtojai ir vertėjai – profesorius Pietro Umberto Dini ir jo studentas, lingvistikos mokslų daktaras Adriano Cerri Italijos lietuvių naujienų portalui ITLIETUVIAI.IT lietuviškai pasakojo apie šios kalbos archajiškumą moderniame pasaulyje, apie mėgstamų Lietuvos rašytojų kūrinius ir ryšį su Lietuva. „Apie Lietuvą buvau girdėjęs ir daugiausia matęs iš pašto ženkliukų. Mano tėvelis kolekcionavo tarpukario metų pašto ženkliukus, tarp kurių buvo ir Lietuva“, – lietingą Romos vakarą pasakojo Pietro U. Dini, Pizos universitete dėstantis baltų filologiją, lietuvių kalbą ir kultūrą, bendrąją lingvistiką bei vertimo teoriją.
Plačiau…

Lietuviai sukūrė nemokamą interaktyvų lietuviškų vietų JAV žemėlapį

Ar žinote, kur Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) stovi Mindaugo pilis? Kur oro uostas, iš kurio pakilo Steponas Darius ir Stasys Girėnas? Kaip rasti viešbutį, kuriame dirbo ir „Baltą drobulę“ sukūrė Antanas Škėma? Daugiau nei trys šimtai vietų su tiksliomis koordinatėmis sugulė į interaktyvų lietuviškų vietų JAV žemėlapį.
Plačiau…

Nacionalinis konkursas „Ateities lingvistas“

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, minėdamas Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 100-metį, skelbia konkursą „Ateities lingvistas“, skirtą 11–12 klasės moksleiviams iš lietuvių ir tautinių bendrijų mokyklų, taip pat iš lituanistinių mokyklų užsienyje. Konkurso tikslas – skatinti moksleivių domėjimąsi šiuolaikinės lietuvių kalbos ateities perspektyvomis, pakitusiu jos vaidmeniu visuomenėje, kalbos reikšme ir verte naujųjų medijų ir socialinių tinklų aplinkoje, kalbos technologijomis ir skaitmeniniais ištekliais, ugdyti modernų ir laisvą požiūrį į kalbą, stiprinti vertybinį identitetą ir kalbinį sąmoningumą, lavinti kalbos, kaip kūrybiškumo šaltinio, suvokimą, plėtoti kritinį mąstymą ir kalbinės raiškos gebėjimus, kelti lietuvių ir kitų Lietuvos tautinių bendrijų kalbų prestižą.
Plačiau…

Nacionalinis konkursas MANO ŽODYNAS 2018: sukurkite savo žodyną!

Ar kada nors pagalvojote, koks vertingas gali būti ir ką apie mūsų pasaulį gali papasakoti unikalus žodynas? Suteikdami galimybę kiekvienam prisidėti prie mūsų pasaulėvaizdžio kūrimo, Lietuvių kalbos institutas ir interaktyvus lietuvių kalbos muziejus „Lituanistikos židinys“ kviečia visus pabūti tikrais žodynininkais ir dalyvauti nacionaliniame konkurse „Mano žodynas“. Plačiau…

Su atkurtos valstybės jubiliejumi, Lietuva!

Vasario 16 d

O Lietuva mano!.. Kaip ištylėti,
Kaip išlaikyti man laimę tą –
Jausti Tave, matyti, mylėti,
Būt su Tavim visada visada…
Janina Degutytė

 

 

 

100-mečio proga – ŠMM dovanos užsienio lituanistinėms ir šalies mokykloms

                        Punsko lietuviškos mokyklos mokiniai.

Švietimo ir mokslo ministerija Valstybės atkūrimo 100-ųjų metinių proga užsienio lietuviškoms mokykloms paruošė dovaną – ministerija dovanoja elektroninio knygyno prenumeratą, kuriame lietuviškas knygas bus galima skaityti nemokamai beveik metus. Tokią dovaną gaus apie 10 tūkst. mokinių 10-yje lietuviškų formaliojo ugdymo mokyklų ir daugiau nei 200 lituanistinių mokyklų užsienyje.

„Tokios ypatingos Lietuvai šventės proga norime, kad kiekvieną lietuvį tolimiausiame pasaulio krašte pasiektų gurkšnis Lietuvos. Tikimės, kad ši Lietuvos dovana paskatins užsienyje gyvenančius mūsų tautiečių vaikus ir jaunimą dar intensyviau mokytis lietuvių kalbos, o mokytojams – praplėsti akiratį ar tiesiog praleisti laisvalaikį su lietuviška knyga“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.   Plačiau…

Lietuvių kalbos dienos 2018

Lkd 2016 logo

Trečią kartą rengiamos Lietuvių kalbos dienos – tai daugybė vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų Valstybės šimtmečiui paminėti, lietuvių kalbos sklaidai ir kalbos prestižui didinti.

Toliau žr. visą 2018 m. Lietuvių kalbos dienų renginių sąrašą.
Plačiau…