Dokumentai

Liepos 9 d. vyks pakartotinės sesijos mokyklinis lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas

Pakartotinėje sesijoje mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą laikys tie kandidatai, kuriems mokyklinis brandos egzaminas yra atidėtas, ir tie, kurie mokyklinio ar valstybinio brandos egzamino neišlaikė pagrindinėje sesijoje. Plačiau…

Skelbiami penkių valstybinių brandos egzaminų rezultatai

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) jau skelbia šių metų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos, biologijos rezultatus. Informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatai bus skelbiami šiandien po pietų. Plačiau…

Paskelbtas pakartotinio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis

2018 m. pakartotinio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/832/

Įvyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas

Birželio 2 d. įvyko visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Šį brandos egzaminą šiais metais laikė daugiau kaip 30,5 tūkst. abiturientų. Vieni jų laikė mokyklinį, kiti – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Plačiau…

Skelbiamas vaizdo įrašas, skirtas pasirengti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymui

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine kandidatai galės naudotis suskaitmenintais privalomų programos autorių kūriniais.

Kviečiame dar kartą susipažinti su informacija, kuri buvo pateikta 2018 metų gegužės 29 d. „Mokytojo TV“ transliacijoje. Joje pristatėme du svarbius klausimus – apie vykdymo patalpoje naudojamų kompiuterių paruošimą ir naudojimąsi per egzaminą elektronine chrestomatija. Pirmosios dalies informacija yra aktuali už egzamino organizavimą ir vykdymą atsakingiems asmenims, antroji – egzaminą laikantiems kandidatams. Antroji vaizdo įrašo dalis prasideda nuo 27 min. Joje pristatoma informacija apie tai, kokia yra elektroninės chrestomatijos struktūra, kiek laiko kandidatams skirta naudotis kompiuteriu, taip pat pabrėžiama, kad per egzaminą kandidatams sudaroma galimybė pasinaudoti kompiuteriu.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/820/

Skelbiame lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymo reikalavimus

Birželio 2 d. vyks visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas.

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą laikyti registravosi 18 602 kandidatai. Egzaminas bus vykdomas 171 Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtame centre. Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą registravosi laikyti 11 996 kandidatai.

Tą pačią dieną bus vykdomas lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinis brandos egzaminas.

Siūlome susipažinti su lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems mokyklinio brandos egzamino vykdymo reikalavimais. Juos dalyko brandos egzamino vykdymo dieną egzaminui prasidedant kandidatams primins ir egzamino vykdytojai.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/819/

Artėjant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminui

Birželio 2 d. vyks lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Šį privalomą brandos egzaminą šiemet laikys daugiau kaip 30,5 tūkst. abiturientų. Vieni jų laikys mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, kiti – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Tikime, kad kiekvienas jam pasirengė kaip galėdamas geriausiai. Plačiau…

Informacija apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymą

Gegužės 28 ir 29 dienomis bendrojo ugdymo mokyklų visi dešimtos (gimnazijų antros) klasės mokiniai dalyvauja lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalyse raštu.

Atkreipiame dėmesį, kad lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo dalių raštu vertinimo instrukcijos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS bus paskelbtos po kiekvienos dalies.

Pasiekimų patikrinimų rezultatai, susumavus dalies žodžiu ir dalių raštu mokinio gautus taškus, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 79 punktu, bus paskelbti per 13 darbo dienų.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/816/

PUPP programos

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa neprigirdinčiųjų mokykloms

Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa kurčiųjų mokykloms

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/33/

2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2018 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/22/