Veiklos atspindžiai

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla Los Andžele pažymėjo 70 metų jubiliejų

Lapkričio 16 dieną surengta Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos Los Andžele 70 metų jubiliejaus šventė. Ši mokykla yra ilgiausiai be pertraukų JAV veikianti lituanistinė mokykla.

Šventėje dalyvavusi laikinai Lietuvos generalinio konsulo funkcijas atliekanti Agnė Gurevičienė pasveikino ilgametę mokyklos direktorę Marytę Newsom ir visą mokyklos bendruomenę, padėkojo už nenuilstamą prasmingą darbą ir palinkėjo, kad ši mokykla dar ilgus metus išliktų Los Andželo lietuvių bendruomenės traukos centru bei lietuvių kalbos, papročių, kultūros ir meilės Tėvynei puoselėjimo židiniu.

Renginio metu mokyklos bendruomenei buvo įteiktas Švietimo, mokslo ir sporto ministro Algirdo Monkevičiaus padėkos laiškas ir dovana, o generalinis konsulatas visiems mokytojams ir talkininkams padovanojo Lietuvos menininkės Jolitos Vaitkutės sukurtus marškinėlius su vieno iš Lietuvos valstybės kūrėjų, švietėjo, šioje mokykloje istorijos mokiusio signataro Mykolo Biržiškos atvaizdu.

Šiais metais 70 metų sukaktis Jungtinėse Valstijose taip pat švenčia Bostono lituanistinė mokykla ir Žiburio lituanistinė mokykla Detroite.

Informacijos šaltinis:
http://www.urm.lt/default/lt/naujienos/sv-kazimiero-lituanistine-mokykla-los-andzele-pazymejo-70-metu-jubilieju

Lituanistinės mokyklos Lemonte mokytoja: tėvai verčia savo vaikus jas lankyti

Interviu su Ramona Žemaitis / E. Kubiliaus nuotr.

Lemonto išeivių vaikai savaitgalius lituanistinėje mokykloje leidžia verčiami tėvų, taip LRT projekte „Keturi milijonai“ sako Maironio lituanistinės mokyklos literatūros mokytoja Ramona Žemaitis. Jos teigimu, tik užaugę šie suvokia sukaupto žinių bagažo svarbą ir jaučia dėkingumą. Plačiau…

T. Riklius. Emigrantų mokyklose puoselėjamas patriotiškumas

Lituanistinių mokyklų mokytojai. E. Kurausko nuotrauka.

Lituanistinėse mokyklose užsienyje dirbantys mokytojai teigia, kad juos nepaprastai džiugina dabartinės tendencijos. Į mokyklos suolus vis dažniau sėda jei ne tiek pat, tai vis daugiau vaikų, paauglių ir suaugusiųjų, norinčių mokytis lietuvių kalbos.

Jekaterina Bertašienė, dirbanti lituanistinėje mokykloje Kavane, Airijoje, pasakojo, kad šiuo metu ten esančią mokyklą lanko beveik septyniasdešimt 5–12 metų amžiaus moksleivių, tačiau kiekvienais metais jaučiamas vis didesnis poreikis.

Daugiau skaitykite: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-06-26-emigrantu-mokyklose-puoselejamas-patriotiskumas/176356?fbclid=IwAR2t3AmfpJr6gWtX4mmTTQqKj4KHUJkY1kai31U1jXvCV-sVxBFUGu7rG80

A. Murauskaitė Škotijoje įsikūrusi Evelina: „Esu pasaulio lietuvė ir būti lietuve man netrukdo kita kultūra ar kita šalis“

Kviečiame skaityti: Škotijoje įsikūrusi Evelina: „Esu pasaulio lietuvė ir būti lietuve man netrukdo kita kultūra ar kita šalis“ 


A. Murauskaitė Islandijos lietuvė šeštadieniais į darbą rieda 35 kilometrus – ten laukia ypatinga misija

Kviečiame skaityti: Islandijos lietuvė šeštadieniais į darbą rieda 35 kilometrus – ten laukia ypatinga misija


Dubline dirbanti lietuvių kalbos mokytoja: „Kalbos išlikimo klausimu esu optimistė“

Airijoje gyvenančių lietuvių vaikai nuo rugsėjo turi galimybę mokytis lietuvių kalbos net trijose bendrojo ugdymo mokyklose. Šią iniciatyvą, įžvelgusios gimtosios kalbos mokymosi poreikį, sumanė ir įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos Respublikos ambasada Airijoje. Be to, tai, pasak projekto vykdytojų, gali pagerinti į Lietuvą grįžtančių vaikų integraciją. „Švietimo naujienos“ pakalbino vieną iš dviejų trumpojo lietuvių kalbos kurso mokytojų Jurgitą URBELIENĘ, šiuo metu paveldėtosios kalbos emigrantų vaikus mokančią dviejose Dublino mokyklose.

Dublino „Hartstown Community“ ir „Bremore Educate Together“ bendrojo ugdymo mokyklose nuo 2018 m. rugsėjo pradėtas dėstyti trumpasis lietuvių kalbos kursas. Kaip pasakoja mokytoja Jurgita, šiais kursais susidomėjo 25 mokiniai („Hartstown Community“ mokykloje – 15, „Bremore Educate Together“ – 10 mokinių). Per savaitę gimtosios kalbos pamokoms skiriamos 2 akademinės valandos, bet artimiausiu metu, mokytojos teigimu, rengiamasi padidinti valandų skaičių. Plačiau…

XXI amžiaus vaikai: smalsūs, žingeidūs, ieškantys prasmės savo darbe, pamokoje, drąsūs, atviri naujoms idėjoms ir patirčiai

„Žinau, kur baigiasi ateitis: ten, kur prasideda abejingumas tautos istorijai, kultūrai, kalbai. Čia nukrenta skrendantis paukštis, čia išdžiūsta tekanti upė. Žmogus čia žiūri tik į savo kėdę ir tik į savo pilvą. Jis net nežino, kad paukštis jau nukrito, kad upė jau išdžiūvo. Jam ramu ir gera. Taip, kaip gera mašinai ar kompiuteriui“. Mintys iš  „Dienoraščiai ir datos“ , taip rašė prieš aštuonerius metus, vasario 16-ąją mus palikęs Justinas Marcinkevičius. Liūdna vizija, o gal bevaisė iliuzija, kylanti iš nenoro matyti realybę ir priimti ją? Nejau iš tiesų ateitis baigėsi? Ne, nėra tautos be praeities, bet dar labiau nėra jos be ateities. Juk negalima nutraukti upės tekėjimo…O gal galima?! Manau, kryptį pakeisti galima, tik ne esmę. Plačiau…

Lietuva + Airija = Aš

Ūžė praūžė projektas „Lietuva+Airija=Aš“, kurį Kavano mokykla „Gintarėlis“ organizuoja jau antrus metus! Birželio mėnesį mūsų mokiniai Martyna, Domantas, Dominykas, Justinas bei Helvijus lankėsi Telšiuose ir kartu su „Ateities“ progimnazijos mokiniais tyrinėjo Žemaitiją. Apie mūsų nuotykius Žemaitijos žemėje jau rašėme ankstesniame Lietuvio numeryje, o dabar norime papasakoti apie mūsų draugų viešnagę Airijoje. Plačiau…

Suomijoje vyko Lietuvių kalbos dienos

Kovo 16 dieną Suomijoje, Espoo miesto „Akseli“ bibliotekoje vyko „Lietuvių kalbos dienos 2019“.

Renginio metu Lietuvos ambasadorius Suomijoje Valdemaras Sarapinas pasveikino lietuvių kalbą besimokančius mažuosius lietuvius ir iškilmingai įteikė Sveikinimo raštus keturiems lietuvių kalbos pamokų kursą baigusius vyresnių klasių mokiniams. Plačiau…

Lietuvių kalbos dienų renginiai užsienio lietuvių bendruomenėse (2019)

Užsienyje gyvenančių lietuvių bendruomenės vasario–kovo mėn. šventė Lietuvių kalbos dienas.Šiemet Lietuvių kalbos dienų renginiuose dalyvavo lietuviai iš Austrijos, Baltarusijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Italijos, Latvijos, Norvegijos, Vokietijos ir kt.

Užsienio lietuvių bendruomenės dalinasi renginių įspūdžiais (žr. čia ).

Informacijos šaltinis: http://www.vlkk.lt/