Paskelbti 2019-2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, įskaitos ir brandos egzaminų tvarkaraščių projektai

Paskelbti 2019-2020 mokslo metų įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atnaujintus tvarkaraščių projektus.  Tvarkaraščiai koreguoti atsižvelgus į gautus pasiūlymus ir galimybes. Dėkojame visiems, rašiusiems pastabas, teikusiems siūlymus, nuomones  ir argumentus.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/967/