Skaitiniai pradinių klasių mokiniams

Pristatome naujus internetinius leidinius pradinių klasių mokiniams ir mokytojams. Tai skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei. Jas parengė Vaiva Juškienė, prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė ir prof. dr. Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė. Leidinius rasite UPC interneto svetainėje „Ugdymo sodas“.

Skaitiniuose pateikiama nemaža dalis privalomosios literatūros, kuri numatyta Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programojetekstų. Jie skaitiniuose sudėti chronologine tvarka: nuo seniau sukurtų iki naujesnių. Tekstų apačioje paaiškinti nežinomi žodžiai, supažindinama su kūrinėlių autoriais.

Knygose rasite lietuvių tautosakos, lietuvių ir užsienio rašytojų kūrinių ir jų ištraukų. Autorės siūlo nemažai nedidelės apimties kūrinių (pasakų, eilėraščių, apsakymų), ypač tų autorių, kurių kūrinius bendrojoje programoje rekomenduojama pasirinkti patiems mokytojams ir mokiniams. Tikimės, kad šie leidiniai padės mokytojui tinkamai pasirinkti tekstus skaityti pamokose ir kitur.

Skaitinių pavadinimas labai simbolinis. Kaip rašoma pratarmėje: „Žodžių upę sudaro tūkstančių rašytojų iš viso pasaulio kūriniai, tų kūrinių žodžiai. Kad suprastum, kas juose parašyta, turi ne tik mokėti skaityti, bet ir išgliaudyti kūrinio prasmę, suprasti, kas kūrinėliu norėta pasakyti.“ Taigi, „Upelis“ – graži pradžia, vedanti į knygų pasaulį.

Linkėdamos jaunajam skaitytojui prasmingo skaitymo, skaitinių knygų sudarytojos linki: „Plauk visus šiuos mokslo metus vingiuotu žodžių upeliu – šios kelionės gale Tu būsi sužinojęs daug naujų dalykų, patyręs galybę įspūdžių, o galbūt jau turėsi išsirinkęs savo mylimiausią rašytoją ir kūrinį. Tad tekėk tekėk, žodžių upeliuk! Sėkmės, mažasis keliautojau! Sėkmės, mažasis skaitytojau!

Skaitiniai 1–2 klasėms 2018-03-22

Skaitiniai 3–4 klasėms 2018-03-22

upc_violet