Kviečiame į konferenciją „Naujoji lietuvių kalbos ir literatūros programa: padėti suvokti ir pajausti kalbą kaip vertybę“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru 2017 m. gegužės 19 d. kviečia į konferenciją „Naujoji lietuvių kalbos ir literatūros programa: padėti suvokti ir pajausti kalbą kaip vertybę“.

Konferencijos tikslas – pristatyti lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo aktualijas, aptarti naujosios lietuvių kalbos ir literatūros pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimą.

Konferencijoje bus kalbama apie tai, kaip stiprinti lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo mokykloje paskirtį, kaip lietuvių kalba ir literatūra ugdo kūrybingumą ir vaizduotę, stiprina asmens ir tautos kūrybines galias, padeda susiformuoti vertybines, pilietines nuostatas. Taip pat bus aptariamos galimos priemonės, ugdymo metodai, bus diskutuojama, kaip gerinti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimus bei pasiekimus.

Konferencijoje kviečiame dalyvauti savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistus, atsakingus už pradinį ir lietuvių kalbos ir literatūros ugdymą, arba deleguoti minėtų sričių savivaldybių metodinių būrelių pirmininkus (iš kiekvienos savivaldybės 2 dalyviai).

Konferencija vyks Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius).

Konferencijos pradžia – 10 val., atvykę dalyviai bus registruojami nuo 9.00 val.

Maloniai laukiame atvykstant į konferenciją.

Raštas 2017-05-08

Registracija https://duomenys.ugdome.lt/renginys/?7100

upc_violet