Vydūno metams − „Lietuvos giesmė“

Šiemet minime ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, bet ir vieno ryškiausių mūsų kultūros asmenybių − Vydūno (Vilhelmo Storostos, 1868 m. kovo 22 d.) 150-ąsias gimimo metines. Deja, filosofo, literatūrologo, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjo, Vydūno draugijos garbės pirmininko dr. Vacio Bagdonavičiaus nuomone: „jo gyvenimas nėra toks žinomas, kokio nusipelnė šis įžymus tautos žmogus“.

Kovo 17 d., 8 val. per Extra FM  įžanginėje naujo laidų ciklo „Lietuvos giesmė“ laidoje − nuskambėjo fragmentai pokalbių, kuriuos radijo klausytojai galės išklausyti artimiausiais savaitgaliais. Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė, Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas kalbėjo apie neįkainojamą Vydūno dvasinio palikimo svarbą tautos ir valstybės gyvenime, apie būtinybę jį skleisti ir aktualizuoti. Svečius Vilniaus ir Kauno įrašų studijose kalbino aktoriai Ramūnas Abukevičius ir Egidijus Stancikas.

Pokalbių intarpuose skambėjo Vydūno literatūrinio palikimo ir dr. Vacio Bagdonavičiaus etiudų apie Vydūną „Spindulys esmi begalinės šviesos“ skaitymai: „Visų vertybių matų matas Vydūnui yra žmoniškumas. Kiek valstybėje jis reiškia, tiek ji yra laisva, nes Vydūno tvirtinimu, „tame, kas tikrai žmoniška, dieviškumas ir žmoniškumas sutampa“. Kas dieviška – tas ir laisva. Pati žmoniškumo esmė – dvasios apraiška žmogaus asmenybėje – slypi jo kūno, emocijų ir minčių komplekse. Toji esmė šį kompleksą ir valdo. O valdo tiek, kiek yra laisva, kiek turi tam galios. Toji valdymo galia, žmoniškumo esmės vyravimas žmogaus asmenybėje sudaro dorovės pagrindą, o dorovė – visos kultūros pagrindą. Kur nėra dorovės, ten iš esmės nėra ir kultūros.“

Šį projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneriai: Vydūno draugija, Kauno nacionalinis dramos teatras, Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Informaciniai partneriai: dienraštis „Vakarų ekspresas“, tautinis žinių ir gyvenimo būdo portalas „Alkas.lt“. Rengėjas VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“. Projekto sumanytojas Sigutis Jačėnas. Laidoje skamba Vydūno ir Kristijono Lučinsko muzikos fragmentai.