Išmokyti, kaip mokytis

Psichologas Reuvenas Feuersteinas turėjo itin kilnų gyvenimo tikslą – išmokyti įvairių gebėjimų žmones mokytis patiems ir padėti jiems suprasti, jog apsaugoti nuo nesugebėjimo išpildyti savo potencialą gali žinojimas, kad kažkas mumis tiki labiau, nei mes tikime savimi pačiais.

Feuersteino metodai pritaikyti daugiau kaip 80 valstybių. Programų užduočių rinkiniai ir mokytojų knygos išverstos į 17 kalbų. Apie Feuersteino metodus vis daugiau sužinoma ir Lietuvoje.

Kas tas Feuersteinas?

Profesorius Reuvenas Feuersteinas (1921–2014) – garsus vaikų psichologas, keitęs gyvenimus ir padėjęs pasiekti neįsivaizduotų dalykų net tiems vaikams, kurie turi sunkių smegenų pažeidimų. Tai puikus kognityvinės (lotynų kalbos žodis cognitio reiškia pažinimą, ištyrimą, mąstymą) srities specialistas, sukūręs specialius mokymosi vertinimo instrumentus ir specialias programas, lavinančias mąstymą, intelektą ir mokymąsi.

Reuvenas Feuersteinas gimė Rumunijoje, Bukarešte studijavo psichologiją, tačiau buvo priverstas bėgti, kai į šalį įsiveržė naciai. Po karo jis įsikūrė Izraelyje ir pradėjo gydyti traumų patyrusius holokaustą išgyvenusius vaikus. Grįžęs į Europą, jis toliau studijavo Ženevoje ir Sorbonoje. Vėliau, vėl grįžęs į Izraelį, 1956 m. Jaruzalėje įkūrė Mokymosi potencialo stiprinimo institutą (ICELP) – tarptautinį švietimo, gydymo bei tyrimų centrą, kurio pagrindinis tikslas yra išmokyti įvairių gebėjimų žmones mokytis patiems.

Institutas turi metodikas darbui su labai talentingais vaikais ir padeda pagerinti mokymosi įgūdžius vaikams bei suaugusiesiems, turintiems emocinių, psichologinių, kognityvinių ar socialinių problemų.

Feuersteino sėkmės priežastys

Feuersteino metodai buvo išvystyti ir jo teorijos kompleksiškos, tačiau, pasak jo amžininkų, tik regint profesorių dirbantį galėjai suprasti tris svarbias priežastis, kodėl jis pasiekdavo stebuklų.

Pirmiausia – Feuersteino darbo pamatas buvo meilė. Jis mylėjo vaikus, o jie savo ruožtu mylėjo jį. Antra – jis pasižymėjo tikėjimu, galinčiu atnešti didžiulių pokyčių. Jis padėdavo išugdyti tokius vaikų gebėjimus, apie kokius niekas nė nesvajodavo. Taip atsitikdavo todėl, kad jis tikėjo vaikais labiau nei bet kas kitas. Trečia – jis atsisakydavo ką nors nurašyti iš anksto ir primygtinai teigdavo, kad neįgalūs vaikai turi būti įtraukti į visuomenę, kaip ir bet kurie kiti vaikai. Jie taip pat yra Dievo atvaizdas, jie taip pat turi teisę būti gerbiami, jie taip pat gali gyventi visavertį ir prasmingą gyvenimą. Savo gyvenimą jis paskyrė traumuotiems vaikams. Kai kurie jų turėjo protinę negalią – autizmą, smegenų pažeidimą ar Dauno sindromą. Kiti buvo nuskriausti kultūriškai ar socialiai.

Reuveno Feuersteino tiesa – tikėjimas tikrai keičia gyvenimus. Vienas tų dalykų, galinčių mus apsaugoti nuo nevilties ir nesugebėjimo išpildyti savo potencialą, yra žinojimas, kad kažkas mumis tiki labiau, nei mes tikime savimi pačiais.

Feuerstaino metodas jau taikomas ir Kėdainiuose

Mokymus baigę dalyviai sėkmingai diegia sistemą savo mokyklose. Šiuo metodu susidomėjo ir jį jau taiko Kėdainių šviesiosios gimnazijos mokytojai.

Kėdainių šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė:

„Inicijavau šio metodo taikymą mūsų gimnazijos neformaliojo švietimo skyriuje „Sėkmės ir lyderystės mokykla“. Manau, kad Feuersteino metodika paremti tyrimai padeda nustatyti bet kokio asmens gabumus ir sudaro sąlygas juos plėtoti. Naudojant šią metodiką pasiekiama labai aukštų rezultatų. Gimnazijoje metodika pradėta taikyti nuo šių mokslo metų pradžios. VDU mokslininkės atliko Kėdainių „Ryto“ progimnazijos 7, 8 klasių moksleivių ir mūsų gimnazijos neformaliojo ugdymo skyriaus moksleivių mąstymo potencialo tyrimus. Pakartotini tyrimai bus atlikti metų pabaigoje, tada pamatysime šio metodo naudojimo rezultatus.“

Kėdainių šviesiosios gimnazijos psichologė Rita Bagdonaitė dalyvavo ne vienuose mokymuose, taip pat ir šią vasarą vykusiuose Florencijoje (Italija), kur mokėsi dirbti pagal Feuersteino metodu atliekamą dinaminį mokymosi strategijos įvertinimo testą. Mokymuose dalyvavo 230 Feuersteino idėja užsidegusių dalyvių iš 30 šalių.

Rita Bagdonaitė:

„Man per dvi karštas itališkos vasaros savaites kartu su kolegomis iš Danijos, Izraelio, Kinijos, Australijos, Amerikos teko keisti savo požiūrį iš standartinio į dinaminį. Standartiniame vertinime sustojame tada, kai vaikas suklysta, kažko nežino ar nesupranta. Dinaminiame  Feuersteino metode atsižvelgiam į vaiko gebėjimus, bet nesustojame ties klaidomis ar nežinojimu, čia svarbiausia atrasti jo potencialą mokytis ir kaip jis gali tai daryti geriausiai. Tai specialus Feuersteino metodu atliekamas mokymosi tyrimas, kuriuo nustatoma, kokios strategijos padeda ar trukdo sėkmingai mokytis ir kokiu būdu mokantis išmokstama geriausiai. Stebima ir vertinama, kaip vaikas mokosi, kurie mokymo metodai jam tinkamiausi, kas padeda arba, atvirkščiai, trukdo jam sėkmingai mokytis ir išmokti. Vertinimo metu nustatomi besimokančiojo mąstymo, dėmesio, suvokimo ir atminties ypatumai, kaip jis geba pritaikyti tai ką išmoksta naujose mokymosi situacijose.

Skirtingi vertinimo instrumentai naudojami tiriant vyresnius vaikus ir suaugusiuosius.

Vertinimo pabaigoje pristatomi tyrimo rezultatai, išvados bei rekomendacijos, koks tinkamiausias mokymosi būdas ir kokie metodai vaikui ar jaunuoliui padėtų lengviau ir greičiau įsisavinti informaciją ir suvokti užduotis.

Dinaminis mokymosi vertinimas – tai galimybė išanalizuoti kiekvieno vaiko individualų mokymosi procesą, atrandant jo mokymosi ypatumus ir išskirtinumus. Tai puikus įrankis tėvams ir mokytojams, galintis nusakyti geriausią būdą motyvuoti, pateikti informaciją, kaip ir ką mokyti konkretų vaiką. Kartais mokytojai, net tėvai „nurašo“ jauną žmogų, kad jis nemoka, negeba, nenori mokytis, turi tam tikrų sutrikimų. Dinaminio mokymosi vertinimo atsvara tokiam požiūriui – nėra vaikų, kurie negali mokytis. Tai tyrimas, keičiantis žmonių likimus!“

Renkamos naujos norinčiųjų „išmokti, kaip mokyti“ grupės

Mokymai skirti pedagogams, psichologams, socialiniams darbuotojams, būsimiems ir esamiems tėveliams, ugdymo įstaigų vadovams – visiems, dirbantiems su vaikais.

Pagrindinė mokymų prielaida yra ta, kad intelektas yra dinamiškas ir jį galima keisti, tobulinti, vystyti. Ugdymo proceso metu koreguojami pamatinių mąstymo įgūdžių trūkumai ir didinamos mąstymo galimybės. Feuersteino programos lavina mokinių pažintines funkcijas, būtinas sėkmingam mokymuisi, padeda atrasti individualius ir labiausiai tinkamus būdus mokytis, ugdo dėmesio koncentraciją, gebėjimą klasifikuoti, kategorizuoti, abstrahuoti ir atrasti bei pritaikyti strategijas, kurios palengvintų užduočių suvokimą ir atlikimą.

Jei susidomėjote unikaliu Feuersteino metodu, pats laikas registruotis į naujai renkamas mokymo grupes. Šiuo metu renkamos grupės lapkričio mėnesiui. Mokymus organizuoja asocijuotas Feuersteino centras Lietuvoje.

Mokymai numatyti lapkričio 2–6 ir 9–13 dienomis. Vieno kurso mokymas trunka 5 dienas ir dalyvis po mokymų jau gali pradėti dirbti su moksleiviais, diegti metodus, su kuriais išmoko dirbti, tačiau tai tik nedidelė visos mokymų sistemos dalis.

Tel.: 8 650 86071, 8 620 83522, interneto svetainės http://www.ayus.lt/lt/

Adresas: J. Tumo-Vaižganto g. 8, Vilnius

Šaltinis čia

Atsakyti