Netektis. Literatūrologas Donatas Sauka (1929 10 13 – 2015 05 16)

Netekome iškilaus lituanisto, tautosakininko, literatūros tyrėjo, įžvalgaus kultūros ir visuomenės kritiko, pedagogo, profesoriaus Donato Saukos.

Donatas Sauka

Donatas Sauka dėstė lietuvių tautosakos, lietuvių literatūros klasikos istorijos kursus, vedė specialiuosius lyrikos seminarus, kurie įėjo į Vilniaus universiteto lituanistikos istoriją kaip sunkiai pralenkiamas dėstytojo erudicijos, pedagoginio meistriškumo, literatūrinės įžvalgos pavyzdys.

Lietuvių literatūros katedroje aplink profesorių būrėsi Filologijos fakulteto jaunieji rašytojai, tautosakininkai, kūrybingasis jaunimas.

D. Sauka parašė lietuvių tautosakai skirtas studijas ir vadovėlius „Tautosakos savitumas ir vertė“ (1970), „Vestuvių lyrinės dainos“ (1980), „Lietuvių tautosaka“ (1982), „Lietuvių tautosaka“ (antrasis pataisytas ir papildytas leidimas, 2007)

Literatūros studijoms skirtas monografijas „Salomėjos Nėries kūryba, 1921-1940″ (1957), „Žemaitės stebuklas“ (1988), „Jurgis Savickis – XX amžiaus literatūros šifras“ (1994). Literatūros tyrimams skirtus straipsnius skelbė ir periodikoje.

1998 metais išleido studiją „Fausto amžiaus epilogas“ (1998), už kurią D. Saukai skirta Nacionalinė kultūros ir meno premija.

Kaip įtaigus visuomenės analitikas ir kritikas atsiskleidė eseistikos knygelėje „Noriu suprasti“ (1990). Paskelbta ir vertimų.

Profesorius Donatas Sauka bus pašarvotas Vilniaus Universiteto šventų Jonų bažnyčioje.

Atsisveikinimas nuo sekmadienio, gegužės 17 d., 16 valandos.

Laidotuvės antradienį Antakalnio kapinėse.

Šaltinis čia.

Kolegų ir mokinių nekrologas čia

Nekrologas čia.

Atsakyti