Kviečiame į viešąją konsultaciją Vilniuje

Ugdymo plėtotės centras kviečia bendrojo ugdymo mokyklų pedagogus į viešąją konsultaciją „Iššūkiai sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“.

Konsultacijos metu bus diskutuojama apie vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo problemas ir jų sprendimo galimybes, apie šiuolaikinę įtraukiojo ugdymo sampratą, socialinės interakcijos gerinimo būdus, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo svarbą. Bus pristatomas metodinis leidinys „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“.

Konsultacija vyks 2019 m. rugpjūčio 29 d. viešbutyje Green Park Vilnius (Ukmergės g. 363, Vilnius). Renginio pradžia 10 val.

Registracija http://tiny.cc/t8cgbz

Daugiau informacijos telefonu 8 612 88547.

Renginys vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001).

Informacijos šaltinis: https://www.upc.smm.lt/naujienos/spec/viesoji-konsultacija-vilniuje-2019.php