„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių laidų programą

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2019 metų I pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa.

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, užbaigsime tiesioginių transliacijų ciklą „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“. Pradėsime tiesioginių pamokų ciklą „Istoriją ir ateitį kuria asmenybės“. Pamokas ves žinomi Lietuvos mokslininkai, visuomenės ir politikos veikėjai. Pristatysime Lietuvą kūrusias ir garsinusias asmenybes, analizuosime jų veiklą istoriniame ir kultūriniame kontekste, aptarsime nuveiktus darbus iš jų gyvenamojo laiko ir dabarties perspektyvų. Šį pusmetį taip pat pradėsime istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams skirtą tiesioginių transliacijų ciklą „Istorijos mokslo ir didaktikos aktualijos“.

Be to, diskutuosime aktualiomis švietimo bendruomenei temomis: pasirengimas priešmokykliniam ugdymui, informatinis ugdymas pradinėse klasėse, sveikatos ir lytiškumo ugdymas bei rengimas šeimai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, brandos darbo rengimas, įtraukusis ir dorinis ugdymas. Kartu su Nacionaline mokyklų vertinimo agentūra aptarsime mokyklų vadybos aktualijas. Švietimo pagalbos temomis diskutuoti kvies Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

Raginame iš anksto užduoti klausimus transliacijų dalyviams, taip pat aktyviai siūlyti transliacijų temas el. p.mokytojotv@upc.smm.lt. Transliacijų laiką, informaciją apie dalyvius, prisijungimo nuorodas ir transliacijų archyvą rasite „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

Informacijos šaltinis: https://www.upc.smm.lt/naujienos/mokytojotv/programa-2019.php