• 2014 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas 
  • DĖL 2014 METŲ ĮSKAITŲ, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIŲ PATVIRTINIMO 
  • LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO KRITERIJŲ PROJEKTAS (IKI 2020 M.) 
  • LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO KRITERIJŲ PROJEKTAS (IKI 2020 M.) 

Atsakyti