PATVIRTINTI 2018-2019 MOKSLO METŲ ĮSKAITOS, BRANDOS EGZAMINŲ IR PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO TVARKARAŠČIAI

Pirmą kartą brandos egzaminų ir pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai patvirtinti dar iki mokslo metų pradžios – 2018 m. rugpjūčio 30 ir 31 dienomis švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė patvirtino 2018-2019 mokslo metų įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius. Tai padaryta siekiant tikslingo ugdymo proceso planavimo. Rengiant tvarkaraščius atsižvelgta į:

  • mokinių poreikius, egzaminuojamo dalyko specifiką, egzamino struktūrą, trukmę, paklausą, naudojamas technologines priemones, žmogiškuosius išteklius,
  • ugdymo proceso mokyklose trukmę, mokyklų patalpų ir mokytojų užimtumą,
  • bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas datas,
  • pasirengimo egzaminams, egzaminų vykdymo ir darbų vertinimo procesų tarpusavio dermę, galimybes pateikti vertinimo rezultatus.

Tvarkaraščių gairės savivaldybių administracijų švietimo padaliniams buvo pristatytos jau praėjusių metų gruodį. NEC gavo pasiūlymų ir pastabų dėl tvarkaraščio sudarymo – daugiausia buvo siūloma keisti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo datas, jas nukeliant labiau į ugdymo proceso pabaigą, mažinti arba atsisakyti brandos egzaminų vykdymo šeštadieniais. Į šiuos pasiūlymus buvo atsižvelgta.

Abiturientai jau iki spalio 24 dienos turės pasirinkti, kokius brandos egzaminus jie ketina laikyti. Tai paskatins juos anksčiau pradėti tikslingai mąstyti apie savo planus baigus mokyklą, o savivaldybės ir mokyklos galės iš anksto rengtis, kaip užtikrinti ugdymo proceso ir egzaminų dermę.

2018–2019 mokslo metų tvarkaraščiuose numatyta, kad brandos darbas, menų ir technologijų mokykliniai brandos egzaminai prasidės spalio 1 dieną, o baigsis balandžio 1 dieną, t. y., tuo pačiu laiku. Tokiu būdu realizuotas tikslas ilginti brandos darbo, menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vykdymo laiką, suvienodinti jų pasirinkimo laiką ir leisti rinktis brandos darbą III gimnazijos klasės mokiniams.

Siekiant paspartinti brandos egzaminų rezultatų pateikimą, 2019 metais elektroniniu nuotoliniu būdu bus vertinama daugiau valstybinių brandos egzaminų – ne tik fizikos ir informacinių technologijų, bet ir užsienio kalbos (anglų), biologijos, chemijos. Taip pat planuojama, kad dalis lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų bus vertinama elektroniniu nuotoliniu būdu.  Planuojami brandos egzaminų vertinimo pokyčiai sudaro galimybes vertimo procesus organizuoti dar nepasibaigus ugdymo procesui mokyklose.

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/naujienos/850/