Vyko lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas

Birželio 1 d. vyko visiems Lietuvos abiturientams privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Šį brandos egzaminą šiais metais pasirinko apie 29 000 abiturientų. Vieni jų laikė mokyklinį, kiti – valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą.

Visiems kandidatams buvo pateiktos keturios užduotys – dvi samprotavimo ir dvi literatūrinio rašinio – iš kurių vieną jie ir rinkosi atlikti. Mokykliniame egzamine kandidatai gali  samprotauti  šiomis temomis: Ką reiškia būti savimi? ir Sėkmė ateina pati ar pelnoma darbu? Literatūriniam rašiniui buvo pateiktos šios dvi temos: Gyvūnai literatūroje ir Vienatvės tema literatūroje.  Mokykliniame brandos egzamine prie visų temų pateikti ir nukreipiamieji klausimai. Valstybiniame brandos egzamine kandidatai samprotauti gali šiomis temomis: Ar klaidos padeda tobulėti? ir Ar kvaileliai būtinai kvaili? Literatūriniam rašiniui buvo pateiktos šios dvi temos: Motinos paveikslas literatūroje ir Kelionės prasmės literatūroje. Prie visų temų buvo pateikta ir po du autorius, kuriais remtis per egzaminą tik rekomenduojama, o po užduotimis pateiktas visas privalomų programinių autorių sąrašas, iš kurio vieną kandidatas turėjo pasirinkti.

Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino užduotys formuluojamos pagal Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programą, kuri yra konkretesnė už Lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą. Formuluojant užduotis siekta, kad jos ne tik atitiktų minėtą Egzamino programą, bet ir kiek įmanoma skatintų mokinius mąstyti apie jų amžiui aktualias problemas, būtų susijusios su šiandienos aktualijomis.

Vykdant minėtą egzaminą šiais metais nebuvo naujovių. Jau antri metai per egzaminą kandidatai galėjo naudotis kompiuteriu. Iš viso juo kiekvienas galėjo naudotis 20 min.: vieną kartą ne ilgiau kaip 20 min. arba du kartus po 10 min. Kompiuteriu naudotis nebuvo privaloma, tačiau nusprendęs juo naudotis kandidatas turėjo tinkamai suplanuoti savo laiką. Egzamino metu kandidatai galėjo naudotis dabartinės lietuvių kalbos žodynais, dvikalbiais žodynais naudojosi kandidatai iš mokyklų tautinės mažumos mokomąja kalba.

Valstybinio brandos egzamino kandidatų darbus vertins 330 vertintojų. Kandidatų darbai bus vertinami vadovaujantis tokia pat vertinimo instrukcija kaip pernai. Darbų vertinimas elektroninėje erdvėje prasidės birželio 8 d., vertinimo centruose – birželio 17 d. Valstybinio brandos egzamino rezultatai bus skelbiami liepos mėnesio pradžioje. Mokyklinio brandos egzamino rezultatai bus paskelbti per 13 darbo dienų. Pakartotinis lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas vyks birželio 21 dieną, o mokyklinis – liepos 11 d.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/937/