Iki 2016 metų vasario 25 dienos kandidatai turi pateikti prašymus laikyti brandos egzaminus

Pagal Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 12 punktą iki vasario 25 dienos kandidatai mokyklos vadovui turi pateikti prašymus laikyti brandos egzaminus.

Kandidatų prašymuose turi būti nurodoma pasirinkti egzaminai ir egzaminų tipai, taip pat pareiškiami sutikimai dėl asmens duomenų tvarkymo brandos egzaminų organizavimo, pritaikymo, vykdymo, vertinimo, mokymosi rezultatų sutikrinimo, stojant į kitas mokyklas, tikslais.

Remiantis šiais kandidatų pasirinkimais, kartu su savivaldybėmis iki kovo 10 dienos bus steigiami pagrindinės sesijos brandos egzaminų vykdymo centrai, bus pritaikomas egzaminų vykdymas ir vertinimas prašymus pateikusiems specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, planuojamos brandos egzaminų užduočių spausdinimo apimtys, rengiami grafikai, nustatomi kandidatų darbų vertintojų darbo krūviai, numatomos preliminarios egzaminų rezultatų, kurie naudojami stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas, skelbimo datos.

Šiais metais laiku gauta galutinė informacija apie kandidatų pasirinkimus ypač aktuali, nes kovo 21–23 dienomis pagal tvarkaraštį vyks užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalis. Tik žinodami konkrečius kandidatų, kurie laikys šiuos egzaminus, skaičius kartu su savivaldybėmis galėsime per nustatytą laiką tinkamai pasirengti vykdyti ir vertinti šių egzaminų kalbėjimo dalį.

1248_NEC