Informacija apie kandidatų pasirinkimus 2016 metais laikyti brandos egzaminus

2016 metais prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 33 710 kandidatų (2015 metais – 37 279 kandidatai). Tai, kovo 7 d. duomenimis, 3569 kandidatais mažiau negu praėjusiaisiais metais (maždaug 9,58 proc.). Per pastaruosius ketverius metus tai didžiausias kandidatų, užsiregistravusių laikyti brandos egzaminus, pokytis.

2016 metais vienas kandidatas vidutiniškai pasirinko laikyti apie 3,47 egzamino (2015 metais – 3,42 egzamino). Treti metai iš eilės šis rodiklis didėja.

Šiais metais privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (toliau – VBE) pasirinko 19 419 kandidatų. Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą rinkosi 20 676 kandidatai. Šiais metais išaugo kandidatų, kurie rinkosi laikyti matematikos egzaminą, skaičius – jį pasirinko 18 781 kandidatas. Šis padidėjimas siejamas su šiais metais įsigaliojančiu nauju reikalavimu – stojantieji į valstybės finansuojamas vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose (išskyrus į menų krypties specialybes) turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą. Istorijos valstybinio brandos egzamino pasirinkimai mažėja ketvirtus metus iš eilės, bet palyginti su 2015 metais, šis pokytis itin didelis: 2015 metais istorijos VBE rinkosi laikyti 13 006 kandidatai, o 2016 metais šį egzaminą pasirinko tik 10 836 kandidatai. 2015 metais šį egzaminą rinkosi laikyti 34,89 proc. visų kandidatų, o 2016 metais – tik 32,14 proc. visų kandidatų.

Fizikos, informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus rinkosi labai panaši kandidatų dalis, kaip ir ankstesniais metais. Biologijos, chemijos, geografijos egzaminus pasirinkusių kandidatų dalis šiais metais sumažėjo.

Iš mokyklinių brandos egzaminų populiariausias, kaip ir ankstesniaisiais metais, technologijų brandos egzaminas (8124 kandidatai).

Šiais metais brandos egzaminų sesijose dalyvaus 673 buvę mokiniai. Eksternų, pasirinkusiųjų laikyti egzaminus, šiek tiek padaugėjo: 2015 metais jų registravosi 1097, o šiemet – 1161.

Šių metų pagrindinės sesijos valstybiniai brandos egzaminai prasidės kovo mėnesį užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalimi. Užsienio kalbos (anglų) VBE kalbėjimo dalis vyks kovo 21–23 dienomis, užsienio kalbos (rusų) – kovo 22–23 dienomis, užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) VBE kalbėjimo dalys vyks kovo 23 dieną. Pagrindinės sesijos paskutinis valstybinis brandos egzaminas – chemija – vyks birželio 20 dieną.

1248_NEC

Atsakyti