• Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. spalio 28 d. įsakymas NR.V-1019 „DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1197 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR ĮSKAITŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 
  • Švietimo ir mokslo ministro įsakymas „DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. LIEPOS 1 D. ĮSAKYMO NR. V-1197 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ IR ĮSKAITŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ 
  • Įsakymas
  • LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMA  
    • 1 priedas  2 priedas  3 priedas 
  • Lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems brandos egzamino programa Priedas

Atsakyti