Informacija apie bendrojo ugdymo mokyklų 2015 metų valstybinių brandos egzaminų rezultatus

Duomenys apie skirtingose savivaldybių mokyklose kandidatų (mokinių, buvusių mokinių ir eksternų), laikiusių valstybinius brandos egzaminus skaičius, ir jų gautų valstybinių brandos egzaminų (toliau – VBE) balų vidurkius buvo pateikti žurnalui ,,Reitingai“. Po praėjusią savaitę viešai paskelbtos informacijos apie mokyklų kandidatų rezultatus, laikant skirtingus VBE, atkreipiame dėmesį, kad mokyklų vietą reitinge lėmė visų toje mokykloje laikiusiųjų kandidatų (mokinių, buvusių mokinių ir eksternų) gautų VBE balų vidurkiai. Nacionalinis egzaminų centras atsiprašo bazinių mokyklų (tai mokyklos, kurios priima eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus) bendruomenių ir pateikia duomenis apie tų mokyklų einamųjų metų užsiregistravusių laikyti brandos egzaminus mokinių, egzaminus laikiusių mokinių skaičius ir jų valstybinių brandos egzaminų balų vidurkius.

Nacionalinis egzaminų centras kiekvienais metais tinklalapyje skelbia informaciją apie kiekvieno valstybinio brandos egzamino rezultatus savivaldybėse ir skirtingo tipo mokyklose (http://www.nec.lt/529/). Tokia informacija apie mokyklų rezultatus skelbiama nuo 2006 metų. Nuo 2015 metų skelbiama informacija ir apie pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatus mokyklose ir savivaldybėse. Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje pateiktose lentelėse apie visų savivaldybių mokyklas galima rasti informacijos, kiek konkrečioje mokykloje registravosi mokinių, kiek iš jų dalyvavo egzamine, kokius įvertinimus gavo balais, atitinkančiais patenkinamą, pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygius. Duomenys teikiami tik apie mokyklų einamųjų metų mokinius, neįskaičiuojant eksternų ir buvusių mokinių rezultatų. Nacionalinis egzaminų centras, skelbdamas šią informaciją, siekia parodyti mokykloms jų egzaminų rezultatus skirtingais pjūviais, bet nereitinguoja mokyklų pagal jų mokinių valstybinių brandos egzaminų rezultatus.

Dėl skirtingo sąvokų (kandidatai ir abiturientai) traktavimo, skiriasi mokyklų rezultatų duomenys oficialiai skelbiamoje informacijoje Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje ir žurnale ,,Reitingai“. Nacionalinis egzaminų centras pateiks žurnalui ,,Reitingai“ duomenis apie einamųjų metų mokinių (be buvusių mokinių ir eksternų) VBE rezultatus.

Mokykla Užsiregistravusių laikyti brandos egzaminus skaičius Egzaminą laikiusių mokinių skaičius Balų vidurkis
Lietuvių kalba ir literatūra
Vilniaus Žirmūnų gimnazija 181 181 73,49
Kauno Antano Smetonos gimnazija 202 99 54,74
Užsienio kalba (rusų)
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija 93 28 78,68
Užsienio kalba (anglų)
Vilniaus Žirmūnų gimnazija 181 168 88,40
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija 192 180 81,40
Matematika
Vilniaus Žirmūnų gimnazija 181 156 77,99
Šiaulių Didždvario gimnazija 127 78 53,03
Informacinės technologijos
Vilniaus Jono Pauliaus II gimnazija 93 4 97,00
Vilniaus Žirmūnų gimnazija 181 18 84,11
Biologija
Vilniaus Žirmūnų gimnazija 181 54 87,74
Šiaulių Didždvario gimnazija 127 38 67,42
Chemija
Vilniaus Žirmūnų gimnazija 181 36 81,06
Šiaulių Didždvario gimnazija 127 25 72,92
Fizika
Vilniaus Žirmūnų gimnazija 181 25 79,92
Kauno Antano Smetonos gimnazija 202 18 65,33
Istorija
Vilniaus Žirmūnų gimnazija 181 101 79,43
Alytaus šv. Benedikto gimnazija 69 22 68,09
Šiaulių Didždvario gimnazija 127 50 64,24
Geografija
Vilniaus Žirmūnų gimnazija 181 13 80,38
Šiaulių Didždvario gimnazija 127 19 64,79
 Šaltinis čia

Atsakyti