2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

NEC skelbia 2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą.
pdf-page
2017 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas