• 2014 metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (Aktuali redakcija) 
  • 2014 metų įskaitų, PUPP tvarkaraščiai 

Atsakyti