Mokyklose skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimo rezultatai

2019 metų birželio 12 d. mokyklose skelbiami lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (toliau – PUPP) rezultatai. Pasiekimų patikrinimą sudaro trys dalys – viena dalis žodžiu ir dvi dalys raštu. Mokiniai iš mokyklų lietuvių mokomąja kalba ir mokiniai iš mokyklų tautinių mažumų mokomąja kalba atliko tas pačias užduotis, jų vertinimo kriterijai buvo taip pat vienodi. Iš viso šiame patikrinime dalyvavo 23 473 mokiniai. 

22588 mokiniai mokėsi mokyklose lietuvių mokomąja kalba. Iš jų 4–10 balų įvertinimą gavo 94,3 proc. mokinių. Lyginant su praėjusiais metais, šiemet vienu procentu tokių mokinių daugiau. Lyginant su praėjusiais metais, padaugėjo ir tų mokinių, kurie gavo 9–10 balų įvertinimą: šiais metais jų 15,4 proc., o 2018 metais 9–10 balų įvertinimą gavo 12 proc. mokinių.

885 mokiniai mokėsi mokyklose tautinių mažumų mokomosiomis kalbomis. Iš jų 4–10 balų įvertinimą gavo 90,14 proc. mokinių. Lyginant su praėjusiais metais, mokinių iš tautinių mažumų mokyklų rezultatai truputį pagerėjo. Pernai 4–10 balų lietuvių kalbos ir literatūros PUPP įvertinimą gavo 89 proc. mokinių. Šiais metais 9–10 balų įvertinimą gavo 7,12 proc. mokinių. Šis rodiklis taip pat geresnis negu pernai: 2018 metais aukščiausius įvertinimus gavo 4,2 proc. mokinių.

Kaip ir kasmet, dalies mokinių pasiekimų patikrinimo darbai buvo vertinami iš naujo Nacionaliniame egzaminų centre. Su šio vertinimo rezultatais supažindinti mokyklų administracijos  ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių atstovai.

Informacijos šaltinis: https://www.nec.lt/naujienos/943/