• Lietuvių valstybinės kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa 
  • Lietuvių gimtosios kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa 
  • Lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa kurčiųjų mokykloms 

Atsakyti